Paieška

Vatican News
Siksto kapelos choras Siksto kapelos choras 

Siksto kapelos vadovas baigė tarnystę

Popiežiškosios Siksto muzikos kapelos direktorius, salezietis prel. Massimo Palombella baigė tarnystę popiežiui patenkinus jo prašymą atleisti iš pareigų. Siksto kapelos vyrų ir berniukų chorui, giedančiam popiežiaus vadovaujamose liturginėse apeigose, laikinai vadovaus dabartinis Siksto kapelos vaikų choro „Pueri Cantores“ dirigentas prel. Marcos Pavan.

Pranešime apie pasikeitimus Siksto kapelos vadovybėje Šventojo Sosto spaudos salė antradienį komunikate nurodė, kad prel. Massimo Palombella, paskirtas Siksto kapelos direktoriumi 2010 metais, toliau tęs dvasininko tarnystę saleziečių Don Bosko kongregacijos jam pavestoje naujoje misijoje.

Popiežius Pranciškus sausio mėnesį paskelbtu dekretu Motu Proprio Popiežiškąją Siksto muzikos kapelą prijungė prie Popiežiaus liturginių apeigų tarnybos, kuriai vadovauja vyriausias popiežiaus liturginių apeigų ceremonmeisteris, prel. Guido Marini. Tame pačiameMotu Proprio popiežius paskyrė naują Siksto kapelos ūkinių reikalų vedėją.

Popiežiškosios Siksto muzikos kapela, nuo seno instituciškai susijusi su popiežiaus namais, vadovaujasi popiežiaus šv. Pauliaus VI 1969 metais suteiktu statutu. Popiežiaus Pranciškaus pavedimu Liturginių apeigų tarnybos vadovas prel. Guido Marini įpareigotas artimiausi metu parengti naują Popiežiškosios Siksto muzikos kapelos statutą.

Popiežiškoji muzikos kapela pavadinta Sikso vardu pagal ją įsteigusį popiežių Sikstą IV (1471–1484m.). Šventasis Tėvas Pranciškus, skelbdamas Siksto kapelos pertvarkymą priminė, kad Siksto choras nuo seno garsėja aukšta menine atliekamos liturginės muzikos kokybe. Dokumente popiežius paminėjo Vatikano II Susirinkimo liturginę konstituciją „Sacrosanctum Concilium“, skelbiančią, jog „liturginių apeigų metu kiekvienas [...], taip pat ir tie, kurie priklauso chorui, atlieka tikrą liturginę tarnybą“ (SC 28–29). (SAK / Vatican News)

2019 liepos 10, 16:05