Paieška

Vatican News
Šv. Petro aikštė Šv. Petro aikštė 

Popiežiaus skyrimai ir Šventojo Sosto potvarkiai

Dienos naujienos: nauji Pašvęsto ir apaštališko gyvenimo kongregacijos nariai, naujas Popiežiškosios mokslų akademijos komiteto narys, nuncijui Prancūzijoje atšauktas diplomatinis imunitetas

Nauji Pašvęsto ir apaštališko gyvenimo kongregacijos nariai

Popiežius paskyrė 23 naujus Pašvęsto ir apaštališko gyvenimo kongregacijos narius – be kelių Romos kurijos atstovų ir vietinių Bažnyčių ganytojų, didžioji dauguma naujų narių yra Vienuolinių kongregacijų vyresnieji, tiek vyrų, tiek moterų kongregacijų vadovai. Iš 23 naujų kongregacijos narių – septyni vyrų vienuolių vyresnieji, šešios moterų vienuolijų vyresniosios ir viena pasaulietinio instituto vadovė, iš viso septynios moterys.

Naujas Popiežiškosios mokslų akademijos komiteto narys

Šventasis Tėvas papildė Popiežiškosios mokslų akademijos komitetą nauju nariu. Juo tapo Indijoje gimęs t. Francis Thonippara. Bažnyčios Indijoje istorijos mokslų profesorius ir autorius yra katalikų sirų malabarų karmelitų ordino narys.

Nuncijui Prancūzijoje atšauktas diplomatinis imunitetas

Šventasis Sostas patvirtino atšaukęs diplomatinį imunitetą apaštalikajam nuncijui Prancūzijoje. Pasak Šventojo Sosto Spaudos salės l.e.p. direktoriaus, diplomatinio imuniteto atšaukimas nuncijaus pareigas einančiam arkivyskupui Luigi Ventura yra neeilinė priemonė, leisianti tęsti Prancūzijoje arkivyskupui iškeltą baudžiamąją bylą. Nuncijus Paryžiuje kaltinamas priekabiavimu prie suaugusių asmenų. Šventasis Sostas praėjusią savaitę pranešė atitinkamoms Prancūzijos institucijoms apie arkivyskupo atžvilgiu priimtą sprendimą, pirmadienį apie tai buvo informuota visuomenė. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 09, 16:30