Paieška

Vatican News
Benedikatas XVI Kastelfgandolfo rūmų parke (iš archyvo) Benedikatas XVI Kastelfgandolfo rūmų parke (iš archyvo) 

Popiežiaus emerito iškyla į Romos apylinkes

Popiežius emeritas Benediktas ketvirtadienio popietę lankėsi Albano kalnuose Castelli Romani, į pietryčius nuo Romos. 92 metų Benediktas XVI, lydimas kelių asmenų, apsilankė Popiežių vasaros rūmuose Kastelgandolfe, Marijos šventovėje Rocca di Papa ir Fraskatyje. Kelionė automobiliu truko apie šešias valandas. Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius Matteo Bruni, penktadienį atsakydamas į žurnalistų klausimus, pranešė, kad popiežius emeritas išvyko į Castelli Romani šiek tiek po 16 val. ir sugrįžo į Vatikaną 22.30 val.

Josepho Ratzingerio iškyla ketvirtadienį buvo staigmena visiems, tiek jį kelionėje sutikusiems, tiek Vatikane gyvenantiems žmonėms, nes jo išvykimas iš Vatikano į vietoves esančias už 25–30 kilometrų nuo Romos nebuvo anonsuotas. Fraskačio portalas ilmamilio.it žinią apie Benedikto iškylą iliustravo nuotrauka, kurioje matyti automobilyje sėdintis besišypsantis Benediktas XVI, pro atvertas duris besisveikinantis su vienu žmogumi. Portalas praneša, kad Benediktas XVI, nepaisant amžiaus, savo kojomis nuėjo iš automobilio į Marijos šventovę ir į Fraskačio arkivyskupo namus, nors būtų galėjęs sėstis į jam atvežtus ratukus.

Kai ką nustebino tai, kad popiežius emeritas į šią daugiau nei 120 km iškylą išsiruošė gan karštą vasaros dieną, kai oro temperatūra Romos provincijoje gerokai viršijo įprastą vidurkį.

Popiežius emeritas Benediktas iškylai pasirinko jam gerai žinomas ir daugelį sykių praeityje lankytas vietoves. Pirmiausiai jis apsilankė Popiežių rezidencijoje Kastelgandolfe, kur dažnai apsistodavo vasaros metu savo popiežiavimo metais. Jis šiuose rūmuose taip pat užbaigė savo pontifikatą 2013 metų vasario 28 dieną. Šiuose rūmuose jį aplankė jo įpėdinis popiežius Pranciškus. Tik vėliau popiežius emeritas persikėlė į vienuolyną Vatikane.

Albano ežeras
Albano ežeras

Šventasis Tėvas Benediktas Kastelgandolfe susitiko su Popiežiškųjų rūmų administratoriais ir darbuotojais, buvo išėjęs pasivaikščioti į rūmų sodus ir sukalbėjo Rožinį. Pridursime, kad vaizdas iš Kastelgandolfo rūmų parko, esančio 426 metrų virš jūros lygio, apima panoraminį žvilgsnį į Tirėnų jūrą vakaruose, daugiau kaip 900 m. aukščio Albano kalnų viršūnes ir Albano ežerą šiaurėje.

Popiežius emeritas taip pat aplankė Tufo Marijos šventovę, esančią Rocca di Papa miestelio teritorijoje. Jį šventovėje pasitiko klebonas. Tai buvo popiežiaus emerito sugrįžimas, nes jis lankėsi Tufo Marijos šventovėje 2010 metais dar eidamas Visuotinės Bažnyčios vadovo pareigas. Tufo Marijos šventovė primena toje vietovėje XVI amžiuje įvykusį stebuklingą įvykį: nuo kalno šlaito nuskilusi tufo uola krito ant praeinančio vyriškio, tačiau jis, šaukdamasis Marijos pagalbos, liko nesužeistas. Jis įrengė šventovę, joje pakabino Marijos paveikslą.

Trečioji ir paskutinė Josepho Razingerio iškylos vieta buvo Fraskačio arkivyskupijos kurija. Popiežius emeritas į Fraskatį atvyko kviečiamas savo seno pažįstamo Fraskačio vyskupo Raffaello Martinelli, kuris popiežių emeritą ir jį lydinčius asmenis pakvietė vakarienės. 71 metų vyskupas Martinelli, popiežiaus Benedikto paskirtas į Fraskatį, šiomis dienomis mini vyskupystės dešimtmetį. Jį popiežius Benediktas XVI konsekravo vyskupu Vatikano bazilikoje 2009 metų rusėjo 12 dieną kartu su kitais keturiais vyskupais, įskaitant Vatikano Valstybės sekretorių Pietro Parolin. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 26, 12:35