Paieška

Vatican News
Konsistorija šventųjų skelbimo byloms Konsistorija šventųjų skelbimo byloms 

Sušaukta konsistorija kanonizavimo byloms tvirtinti

Romos kardinolai kviečiami į eilinę viešą konsistoriją kanonizavimo byloms tvirtinti, praneša Šventojo Tėvo liturginių apeigų vadovas komunikate ketvirtadienį. Konsistorija įvyks pirmadienį, liepos 1 dieną.

Konsistorijos dalyviai bus prašomi popiežiaus akivaizdoje pritarti penkių palaimintųjų skelbimui šventaisiais. Konsistorijos pasisakymas bus paskutinis žingsnis prieš palaimintųjų Jono Henriko Niumano, Juozapo Vannini, Marijos Teresės Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes ir Margeritos Bays paskelbimą šventaisiais.

Laukiama, kad ta pačia proga bus pranešta penkių būsimų šventųjų kanonizavimo apeigų data.

Popiežiaus vadovausima eilinė vieša konsistorija Klemenso salėje Vatikane liepos 1 dieną prasidės 10.00 val. Į konsistoriją kviečiami tik tie kardinolai, kurie gyvena Romoje arba konsistorijos proga lankysis Romoje. Konsistorijos darbų pradžioje Šventasis Tėvas vadovaus rytmetinei valandų liturgijai. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 27, 13:17