Paieška

2019 balandžio Kardinolų tarybos susitikimas Vatikane 2019 balandžio Kardinolų tarybos susitikimas Vatikane 

Baigėsi Kardinolų tarybos posėdis

Balandžio 10 dieną baigėsi 29-asis popiežiui Bažnyčios valdymo reikalais padedančios Kardinolų tarybos susitikimas, prasidėjęs balandžio 8-ąją. Tarybos rytiniuose ir popietiniuose posėdžiuose dalyvavo ir Pranciškus, išskyrus trečiadienio rytą, kai vadovavo bendrajai audiencijai šv. Petro aikštėje.

Pasak Šventojo Sosto spaudos salės, šiame Kardinolų tarybos susitikime patvirtinta konsultacijų dėl naujosios apaštalinės konstitucijos, kuriai suteiktas laikinas „Praedicate evangelium“ titulas, tvarka. Dabartinis konstitucijos variantas bus pasiųstas vyskupų konferencijų pirmininkams, Rytų Bažnyčių sinodams, Romos kurijos dikasterijoms, vienuolijų vyresniesiems, kai kuriems popiežiškiesiems universitetams. Jų prašoma pateikti pastabas ir pasiūlymus. 

Kitos Kardinolų tarybos susitikime paminėtos temos: Romos kurijos orientavimas į misiją, sinodiškumas Bažnyčioje , būtinybė, kad moterys užmitų daugiau vadovaujančių postų Šventojo Sosto institucijose. Pranciškui taip pat pristatytas praėjusią savaitę įvykęs Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos kasmetinis suvažiavimas. Galima priminti, kad jis surengtas po vasario mėnesio pasaulinio susitikimo Vatikane dėl nepilnamečių apsaugos.

Kitas Kardinolų tarybos posėdis įvyks birželio 25-27 dienomis. (RK / Vatican News)

2019 balandžio 10, 14:57