Paieška

Vatican News
Vatikanas Vatikanas 

Nepilnamečių apsauga. Naujos priemonės Vatikane

Popiežius Pranciškus paskelbė motu proprio dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos, kuriuo sustiprinamos prevencijos ir kovos su šios rūšies nusikaltimais priemonės, skirtos Romos kurijai ir Vatikano valstybei. Taip pat paskelbtas naujas įstatymas, galiojantis Vatikano valstybėje, ir naujos veiklos gairės, skirtos Vatikano teritorijoje veikiančiai vietinei Bažnyčiai.

Apie Vatikanui ir Romos kurijai skirtų gairių ir įstatymo rengimą buvo pranešta jau prieš daugiau kaip mėnesį Vatikane užbaigiant popiežiaus, jo bendradarbių ir vyskupų konferencijų vadovų susitikimą dėl nepilnamečių apsaugos. Šį penktadienį paskelbtus tris dokumentus popiežius Pranciškus pasirašė kovo 26 d. Nauja tvarka pradės galioti nuo birželio 1-osios.

Popiežiaus pasirašytame naujajame įstatyme nurodoma, kad jis vienodai galioja tiek nusikaltimams prieš nepilnamečius, tiek ir prieš pažeidžiamus suaugusiuosius. Patikslinama, kad „pažeidžiamas suaugusysis“ – tai sergantis arba asmuo su fizine ar psichine negalia, asmuo, iš kurio atimta laisvė arba, kad ir laikinai, atimtas sugebėjimas laisvai priimti sprendimus. Tyrimą dėl galimo lytinio nusikaltimo arba prievartos prokuratūra pradeda ne tik nuketėjusiojo reikalavimu, bet taip pat ir be formalaus skundo, o vien gavusi informaciją apie galimai įvykdytą nusikaltimą. Visi valstybės tarnautojai, o Vatikane tokį statusą turi didelė dauguma darbuotojų, turi pareigą perduoti prokuratūrai informaciją apie galimai įvykdytą nusikaltimą. Tai neliečia tik kunigų, kurie apie nusikaltimus sužino klausydami išpažinčių. Kita svarbi naujo įstatymo įvedama naujovė yra senaties termino pratęsimas iki 20 metų. Nusikaltimų prieš nepilnamečius atvejais ne iki 20 metų nuo nusikaltimo, bet iki 20 metų nuo dienos, kai nukentėjusysis nepilnametis sulaukia pilnametystės. Nurodoma, kad Vatikano sveikatos apsaugos sistemoje būtų įkurtas padalinys, kuris suteiktų psichologinę pagalbą nukentėjusiems. Įdarbinant naujus asmenis Vatikane ir Romos kurijoje bus keliamas reikalavimas, kad jie įrodytų tinkamumą bendrauti su nepilnamečiais.

Gairėse, skirtose Vatikano vikariate, tai yra Vatikano teritorijoje veikiančiose ir Vatikanui pavaldžiose sielovadinės struktūrose tarnaujantiems dvasininkams, vienuoliams ir pasauliečiams, nurodoma, kad jie gali bendrauti su vaikais tik dalyvaujant kitiems suaugusiems asmenims. Draudžiama rodyti išskirtinį palankumą vienam vaikui, kalbėti įžeidžiamai ar daryti seksualines aliuzijas, reikalauti, kad vaikas ką nors laikytų paslaptyje, fotografuoti ar filmuoti vaikus be raštiško tėvų sutikimo. Popiežiaus vikaras Vatikano valstybei privalo perduoti prokuratūrai informaciją apie galimai įvykdytą nusikaltimą, išskyrus tuo atvejus, kai jo gauta informacija yra akivaizdžiai netikra. Kiekvienu nusikaltimo atveju, nusikaltusysis pašalinamas iš pareigų. Jei jis dvasininkas – pradedama ir kanoninė byla.

Kaip pastebi Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli, nors šios normos taikomos tik Vatikano valstybei ir Romos kurijai, įskaitant ir užsienyje dirbančius Šventojo Sosto diplomatus, jos yra pavyzdys ir kitiems. Vatikanas yra kone vienintelė valstybė, kurioje tas pats vienas asmuo turi aukščiausią religinę valdžią, yra valstybės suverenas ir įstatymų leidėjas. Taip pat reikia atsiminti, kad Vatikane yra labai mažai vaikų ir nepilnamečių, o gana didelė dalis asmenų, kuriuos saistys naujos normos, yra kunigai ir pašvęstieji. Naujas normas, pasak Tornielli, reikia suprasti ne vien kaip skirtas specifinei ir išskirtinei Vatikano situacijai, bet kaip pavyzdinius nurodymus, sukurtus pagal naujausius tarptautinius parametrus. Tai aiškiai pabrėžia popiežius Pranciškus, rašydamas, jog jis siekia, kad „kiekvienas vis labiau suvoktų pareigą pranešti apie nusikaltimus (prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis) kompetentingos institucijoms ir su jomis bendradarbiauti kovoje su šiais nusikaltimais ir prevencijos veikloje“. (JM / VaticanNews)

2019 kovo 29, 13:20