Paieška

Vatican News
Andris Kravalis,  naujasis Rygos vyskupas augziliaras Andris Kravalis, naujasis Rygos vyskupas augziliaras 

Rygoje paskirtas naujas katalikų vyskupas

Popiežius Pranciškus pavesdamas kun. Andrisui Kravaliui Rygos arkivyskupo Zbignevo Stankevičiaus vyskupo auziliaro pareigas jį paskyrė tituliniu Migirpos vyskupu.

Popiežius Pranciškus paskyrė Rygos arkivyskupijos generalinį vikarą kun. Andrisą Kravalį naujuoju Rygos arkivyskupo padėjėju. Vyskupas nominatas Andris Kravalis gimė 1967 metais Gulbenės savivaldybėje, Vidžemėje, šiaurės Latvijoje, buvo įšventintas Rygos arkivyskupijos kunigu 1999 m., pastaraisiais metais buvo Rygos Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonas.

Vyskupas Kravalis yra buvęs parapijinių „Evangelijos ląstelių“ judėjimo vadovas, Rygos kunigų seminarijos dėstytojas, vėliau dvasios tėvas, Rygos arkivyskupijos Šv. Jokūbo katedros vikaras, diecezinio sąjūdžio „Sutuoktinių susitikimai“ vadovas, Rygos katalikų gimnazijos kapelionas, Latvijos katalikų Bažnyčios informacijos centro pirmininkas ir Latvijos katalikų pasauliečių konferencijos  koordinatorius.

Popiežius Pranciškus pavesdamas kun. Andrisui Kravaliui Rygos arkivyskupo Zbignevo Stankevičiaus vyskupo auziliaro pareigas jį paskyrė tituliniu Migirpos vyskupu. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 08, 11:58