Paieška

Vatican News
Kanonų teisės kodeksas Kanonų teisės kodeksas 

Papildyta norma dėl pašalinimo iš vienuolijos

Vienuolis, kuris savo valia pasišalina iš vienuolijos namų ir dvylika mėnesių nesileidžia būti pasiekiamas, savaime laikytinas pašalintu iš vienuolijos. Taip skelbia popiežiaus Pranciškaus įvedama Kanonų teisės kodekso pataisa.

Antradienį buvo paskelbtas motu proprio „Communis vita“, kuriuo popiežius Pranciškus nurodė nauju skirsniu papildyti Bažnyčios teisės kodekso 694 kanono 1 paragrafą. Iki šiol šis paragrafas skelbė, kad savaime laikytinas pašalintu iš instituto tas narys, kuris (1) akivaizdžiai išsižadėjo katalikų tikėjimo arba (2) sudarė ar bandė sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Dabar popiežiaus nurodymu pridedamas trečiasis skirsnis, kuris skelbia, kad savaime laikytinas pašalintu iš vienuolijos ir tas narys, kuris neteisėtai pasišalino iš vienuolijos namų ilgesniam kaip dvylikos mėnesių laikotarpiui ir nesileidžia būti surandamas.

Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius arkivysk. José Rodríguez Carballo aiškindamas naują normą sakė, kad svarbus ne tik pasišalinimo faktas, bet nenoras būti savo vadovų surastam, sąmoningai nutrauktas ryšys. Tai reikėjo pabrėžti, suderinamai su 665 kanono 2 paragrafo norma, reikalaujančia, kad vienuolijų vyresnieji skatintų  neteisėtai pasišalinančius vienuolius sugrįžti ir neatsisakyti savo pašaukimo.

Tačiau jei konstatuojama, kad vienuolis savavališkai pasišalino iš savo vienuolijos namų ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ir sąmoningai nenori būti surandamas, tuomet vienuolijos vyresnysis kartu su taryba privalo deklaruoti pasišalinusio vienuolio nepasiekiamumo faktą. Kad deklaracija turėtų juridinius padarinius ir reikštų vienuolio pašalinimą iš vienuolijos, ji turi būti patvirtinta Šventojo Sosto, jei vienuolija yra popiežiaus teisių, arba vyskupo, jei vienuolija yra vyskupo teisių.

Popiežius nustatė, kad nauja norma pradės galioti nuo š.m. balandžio 10 d. (JM / VaticanNews)

2019 kovo 26, 13:24