Paieška

Vatican News
Nuncijaus Gianfranco Gallone konsekracija Šv. Petro bazilikoje Nuncijaus Gianfranco Gallone konsekracija Šv. Petro bazilikoje 

Konsekruotas naujasis nuncijus Zambijoje

Kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, Šv. Petro bazilikoje konsekravo 55 metų kun. Gianfranco Gallone vyskupu.

Trečiadienį popiežius privačioje audiencijoje priėmė naująjį apaštališkąjį nuncijų Zambijoje arkivyskupą Gianfranco Gallone ir jį lydinčius artimuosius.

Popiežius paskyrė nuncijų vasario pradžioje, o šį antradienį, minint Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio šv. Juozapo liturginę iškilmę, kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, Šv. Petro bazilikoje konsekravo 55 metų kun. Gianfranco Gallone vyskupu.

Kardinolas homilijoje linkėjo naujam Bažnyčios vyskupui būti tokiam, koks buvo šv. Juozapas, – drąsiam ir paklusniam, tvirto, Dievo staigmenoms atviro tikėjimo žmogumi.

Taip pat šiandien reikia ištvermės ir ištikimybės misijai, kuriai esme pašaukti, ir Viešpaties mums pavestoms atsakingoms pareigoms. Vyskupas pašauktas būti Viešpaties globėju taip, kaip šv. Juozapas, jis dalyvauja Kristaus kunigystėje, kad iš naujo suaktualintų išganymo ženklus ir įgyvendintų malonės dovaną.

Vyskupystė – tai garbinga pareigybė, palydinti tarnystę kitiems, pasakė kardinolas primindamas popiežiaus šv. Pauliaus VI mokymą. Ganytojui garbė nėra mielesnė už įpareigojimus, tačiau jis pašauktas siekti šventumo tikėjimo perdavimu, meilės darbų ugdymu, bendrystės ir taikos saugojimu.

Skelbti gerąją naujieną reiškia suteikti pirmumą silpnajam, vargstančiam, persekiojamam, nes būsime teisiami pagal meilės darbus. Neįmanoma žeminti vargstančių ir save vadinti krikščionimi.

Kardinolas Parolin, kreipdamasis į naująjį nuncijų, netrukus išvyksiantį į Zambiją, prisiminė, jog Šventojo Sosto ir Zambijos diplomatiniai santykiai tęsiasi jau daugiau kaip penkiasdešimt metų, kad 5 milijonai krikščionių sudaro 30 procentų krašto gyventojų ir kad Zambija per tuos metus priėmė daugelį pabėgėlių iš kaimyninių kraštų, ypač iš Ruandos genocido metu, Burundžio ir Kongo. Nuncijui Zambijoje pavesta atstovauti popiežiui, tvirtinti vietinės Bažnyčios bendrystę ir su meile Petrui ir Bažnyčiai liudyti pastoracinį jautrumą. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 20, 13:58