Paieška

Vatican News
 Annuario Pontificio Annuario Pontificio 

Išleisti naujieji Katalikų Bažnyčios žinynai

Pasirodė du nauji Vatikano leidyklos kasmet skelbiami leidiniai su atnaujinta informacija apie Romos kuriją ir Katalikų Bažnyčią pasaulyje – Popiežiškasis Žinynas ir Bažnyčios statistikos metraštis.

Bažnyčios statistikos metraštis fiksuoja padėtį 2017 m. pabaigoje. Metraščio skelbiamais duomenimis, 2017 m. pabaigoje visame pasaulyje buvo 1 mlrd. 313 mln. katalikų, 14 milijonų, tai yra maždaug 1,1% daugiau negu 2016 m. pabaigoje. Katalikai sudaro 17,7% visų pasaulio gyventojų. Bendras pasaulio gyventojų skaičius per vienerius metus irgi maždaug tiek pat padidėjo, tad katalikų skaičius lyginant su visais pasaulio gyventojais išliko maždaug nepakitęs. Amerikoje (kartu Pietų ir Šiaurės) gyvena apie 48,5% visų pasaulio katalikų; Europoje – apie 21,8%; Afrikoje gyvena apie 17,8% visų katalikų; Azijoje – apie 11,1%; Okeanijoje – apie 0,8%. Ženklesnis katalikų skaičiaus augimas pastebimas Afrikoje, kitur katalikų skaičius išlieka pastovus arba mažėja.

Per vienerius metus kunigų skaičius sumažėjo maždaug penkiais šimtais; 2017 m. pabaigoje visame pasaulyje jų buvo 414 582. Beveik tūkstančiu sumažėjo seminaristų skaičius. 2017 m. pabaigoje jų buvo 115 328.

Kartu su statistikos metraščiu iškleistas ir 2019 m. Popiežiškasis žinynas – Annuario Pontificio. Tai kasmet leidžiamas nedidelio formato, bet beveik dviejų su puse tūkstančio puslapių tomas, skelbiantis informaciją apie visus pasaulio vyskupus, visas teritorines bažnytines struktūras, Romos kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą. Pateikiama tai pat trumpa istorinė informacija apie Šv. Sosto institucijas. Žinyną užbaigia pavardžių rodyklė, kurioje kartu su žinyne minimomis pavardėmis, pateikiamos ir visų garbės prelatų ir monsinjorų pavardės. (JM / VaticanNews)

2019 kovo 06, 16:54