Paieška

Vatican News
Vyskupų susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ atgailos pamaldos „Sala Regia“ salėje Vyskupų susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ atgailos pamaldos „Sala Regia“ salėje  (Vatican Media)

Vyskupų atgailos pamaldos. Esame kaip sūnūs palaidūnai

Arkivysk. P. Naameh: vyskupai dar turės parodyti, ar yra verti Viešpaties sūnūs. Reikia prisiimti atsakomybę, atsiskaityti už tai, ką darome, viską daryti skaidriai.

Daugelis yra girdėję palyginimą apie sūnų palaidūną, apie vyrą, iššvaisčiusį tėvo palikimą. Dvasininkai prisimena šį Jėzaus papasakotą palyginimą kalbėdami nusidėjėliams, siekdami sužadinti jų gailestį. Šis pasakojimas kartojamas taip dažnai, kad vyskupai turbūt užmiršo svarbiausia: pritaikyti jį sau. „Nebematome, kas esame – esame sūnūs palaidūnai“, – pasakė šeštadienį per atgailos pamaldas Vatikane arkivyskupas Philip Naameh, Ganos vyskupų konferencijos pirmininkas, kreipdamasis į popiežių Pranciškų, kardinolus ir vyskupus. Atgailos pamaldos Vatikano salėje „Sala Regia“ buvo priešpaskutinis vyskupų susitikimo Vatikane programos įvykis. Popiežius sekmadienio rytą toje pačioje salėje aukos Mišias su susitikime dalyvavusiais vyskupų konferencijų pirmininkais.

Kaip sūnus palaidūnas paprašėme atiduoti mūsų palikimo dalį, ją gavome, o dabar jį iššvaistome; mums buvo liepta tvarkyti išganymo turtus, o mes ką darome? Išdavėme pasitikėjimą, ypač Bažnyčios atsakomybę, kuri yra mūsų atsakomybė, pasakė arkivyskupas.

Jis kvietė nesiskųsti, bet klausti: ką daryti kitaip? Nė vienas vyskupas negali pasiteisinti sakydamas: „Aš asmeniškai nepadariau nieko bloga“. Visi esame broliai vyskupystėje, priminė homilijoje Ganos vyskupas. Pasak jo, reikia prisiminti sūnų palaidūną. Jam reikalai pasuko į gera, kai jis nusprendė būti nuolankus, dirbti kuklius darbus, nelaukti jokių privilegijų. Jo padėtis pasikeitė, kai jis suprato ir prisipažino klydęs, kai išpažino savo kaltę tėvui, su juo atvirai pasitarė ir sutiko priimti pasekmes. Tuomet tėvas apsidžiaugė sugrįžusiu išrinktuoju sūnumi ir padėjo, kad broliai vieni kitus priimtų.

Ar sugebėsime taip pasielgti? Ar norėsime to? Mūsų susitikimas parodys, turės parodyti, ar esame verti Viešpaties sūnūs. Kad taip būtų – turime prisiimti atsakomybę, atsiskaityti už tai, ką darome, viską daryti skaidriai. (SAK / Vatican News)

Vyskupų atgailos pamaldos
2019 vasario 23, 17:53