Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Šv. Petro draugijai Popiežiaus audiencija Šv. Petro draugijai   (ANSA)

Šv. Petro draugija – popiežiaus labdaros „ranka“

Popiežius, dėkodamas Šv. Petro draugijai už jos veiklą ir glaudžius istorinius ryšius su Apaštalų Sostu, paragino jos narius ir visus, vykdančius krikščionišką labdarą, niekuomet „neužmiršti maldos jėgos ir svarbos“.

Šv. Petro draugija (Circolo di San Pietro) popiežiui įteikė „Petro skatiką“ – auką, skirtą popiežiaus labdarai, surinktą Romos vyskupijoje. Taip draugija Romoje pratęsia vieną iš seniausių krikščioniškos labdaros tradicijų, siekiančią apaštalų laikus, pagal kurią visos krikščionių bendruomenės dalijasi materialine parama su skelbiančiais Gerąją Naujieną, kad galėtų visiškai pasišvęsti savo tarnystei, ypač rūpindamiesi labiausiai vargstančiaisiais.

Apie tai, kaip ši tradicija gyvavo dar apaštalinėse bendruomenėse, pasakoja Apaštalų darbų knyga: „Tarp jų nebuvo vargšų. Kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų, ir kiekvienam buvo dalijama, kiek kam reikėjo“ (Apd 4, 34).  Kitoje knygos vietoje pasakojama: „Mokiniai, kiekvienas pagal savo išteklius, nusprendė paremti Jeruzalės brolius ir nusiųsti jiems pašalpą“ (Apd 11, 29).

„Petro skatiką“ popiežiui Pranciškui ketvirtadienį įteikusi Šv. Petro draugija (Circolo di San Pietro) šiemet švenčia savo įsikūrimo ir veiklos 150 metines.

Popiežius, dėkodamas draugijai už jos veiklą ir glaudžius istorinius ryšius su Apaštalų Sostu, paragino jos narius ir visus, vykdančius krikščionišką labdarą, niekuomet „neužmiršti maldos jėgos ir svarbos“.

„Jei sutiktame brolyje matome Jėzų, tuomet savanorystės veikla gali tapti Dievo ir maldos patirtimi. Visi, kurie vykdote karitatyvinius darbus, neužmirškite maldos jėgos ir svarbos. Labdaringa veikla turi būti palaikoma malda ir Dievo Žodžio apmąstymu. Kiekvieno jūsų sumanymo veiksmingumo paslaptis yra ištikimybė Kristui ir asmeninis ryšys su Juo maldoje. Šitaip būsite pasirengę padėti visiems, kurie nūdieną stokoja ir yra apleisti. Kiekvieną savo gyvenimo dieną turime būti persunkti Kristaus buvimo, jo žvilgsniu matyti ligonių kentėjimus, senelių vienatvę, vargšų baimę ir atmestųjų trapumą“, – sakė Šventasis Tėvas.

Šv. Petro draugija buvo įsteigta 1869 metais jaunuolių iš kilmingų ir pasiturinčių Romos šeimų, kurie norėjo išreikšti paramą popiežiui tuo laikotarpiu, kai antiklerikalizmas buvo itin stiprus. Popiežius Pijus IX įvertino jų lojalumą ir paklaustas, ką jiems daryti, patarė imtis artimo meilės iniciatyvų pačiame Romos mieste.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, draugijos steigėjai savo lojalumą išreiškė liudydami solidarumą su vargstančiais Romos gyventojais. Tokiu būdu Šv. Petro draugija tapo popiežiaus „ranka“, ištiesta patiems vargingiausiems gyventojams, sakė popiežius Pranciškus.

Šiuo metu Šv. Petro draugijai priklauso nakvynės namai Romos centre, kasmet ji išdalija keliasdešimt tūkstančių kuponų vargšams, už kuriuos jie gali gauti pietus arba vakarienę. Dar viena iniciatyva yra nakvynės namai šeimoms prie „Kūdikėlio Jėzaus“ ligoninės Romoje, priklausančios Šventajam Sostui, skirti tėvams, kurie budi prie savo sunkiai sergančių vaikų. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 28, 16:35