Paieška

Vatican News
Popiežius ir vyskupai Sinodo posėdžių salėje Popiežius ir vyskupai Sinodo posėdžių salėje  (Vatican Media )

Vyskupų susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos programa

Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio (vasario 21–24) vyksiančiame susitikime dėl nepilnamečių apsaugos dalyvaus 190 visai Bažnyčiai atstovausiančių vyskupų.

Popiežius Pranciškus pakvietė visus vyskupų konferencijų vadovus. Dalyvaus 114 vyskupų konferencijų pirmininkų iš visų kontinentų (36 iš Afrikos, 24 iš Pietų ir Šiaurės Amerikos, 18 iš Azijos, 32 iš Europos, 4 iš Okeanijos). Į susitikimą taip pat atvyks 14 katalikiškųjų Rytų Bažnyčių vadovų, 15 vyskupų ordinarų nepriklausančių vyskupų konferencijoms, 12 vyrų vienuolijų vadovų, 3 moterų vienuolijų vadovės, 10 Šventojo Sosto dikasterijų prefektų, 4 kitų Romos kurijos institucijų vadovai, 5 Kardinolų patarėjų tarybos nariai,  5 kiti asmenys (moderatorius ir susitikimo organizatoriai). Bendras dalyvių skaičius – 190. Visuose susitikimuose dalyvaus ir popiežius Pranciškus.

Darbo susitikimai vyks Vyskupų Sinodo salėje. Pirmąją dieną, ketvirtadienį, vasario 21-ąją iš ryto, po įžanginės maldos susitikimo dalyvius pasveikins popiežius Pranciškus.  Pirmosios dienos programoje – trys pranešimai. Pirmasis kalbės Manilos arkivyskupas kard. Luis Antonio Tagle. Jo konferencijos tema: „Avių kvapas. Ganytojo užduotis – žinoti apie jų skausmus ir gydyti jų žaizdas“. Po jo kalbės Maltos arkivyskupas Charles Scicluna, kuris taip pat atsakingas už lytinių nusikaltimų bylų tyrimą Tikėjimo mokymo kongregacijoje. Jo pranešimo tema: „Bažnyčia kaip karo lauko ligoninė. Prisiimti atsakomybę“. Po pietų kalbės kolumbietis kardinolas, Bogotos arkivyskupas Rubén Salazar Gómez. Jo konferencijos tema: „Bažnyčia krizėje. Ryžtingai įveikti prieštaravimus“. Po kiekvieno pranešimo yra numatyta laiko klausimams. Rytinėje ir popietinėje sesijose po valandą skiriama darbui mažesnėse grupėse. Dienos pabaigoje darbo grupių išvados bus pristatomos bendrame posėdyje.

Panašia tvarka bus dirbama ir antrąją bei trečiąją dienomis. Penktadienį pirmasis kalbės Mumbajaus arkivyskupas kard. Oswald Gracias. Jo pasisakymo tema: „Kolegiškumas: siuntimas kartu“; antrasis – Čikagos arkivyskupas Blase Joseph Cupich: „ Sinodiškumas: bendra atsakomybė“; trečioji – Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorė Linda Ghisoni: „Bendrystė: darbas kartu“.

Trečiąją susitikimo dieną, šeštadienį, pirmąjį pranešimą vyskupams skaitys sesuo vienuolė Veronica Openibo. Tema: „Atvirumas: esame siųsti į pasaulį“; antrasis kalbės Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas kard. Reinhard Marx: „Skaidrumas tikinčiųjų bendruomenėje“; trečioji – meksikietė žurnalistė Valentina Alazraki: „Informuoti visą Dievo tautą“.

Šeštadienį susitikimas bus užbaigtas atgailos liturgija, kuri vyks Vatikano Apaštališkųjų rūmų Karalių salėje. Ten pat sekmadienio rytą popiežius Pranciškus vadovaus baigiamosioms Mišioms.

Lietuvos vyskupų konferencijai susitikime dėl nepilnamečių apsaugos atstovaus jos pirmininkas Vilniaus  arkivyskupas Gintaras Grušas.  (JM / VaticanNews)

2019 vasario 19, 10:38