Paieška

Vatican News
Kard. Kevin Joseph Farrell Kard. Kevin Joseph Farrell 

Popiežius paskyrė Šventosios Romos Bažnyčios kamerlingą

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas kard. Kevin Joseph Farrell paskirtas Šventosios Romos Bažnyčios kamerlingu. Kamerlingo postas buvo neužimtas nuo praėjusių metų liepos mėnesio, kai mirė šias pareigas nuo 2014 m. ėjęs kard. Jean-Louis Tauran.

Kas yra kardinolas kamerlingas? Kokios jo pareigos? Kamerlingas – tai savo istorija vienuoliktąjį amžių siekianti tradicinė Šventojo Sosto nuosavybės administratoriaus pareigybė, kuri šiais laikais vykdoma tik vadinamuoju sosto vakavimo metu, tai yra laikotarpiu nuo popiežiaus mirties iki kito popiežiaus išrinkimo. Šiuo laikotarpiu visi Romos kurijos vadovai netenka įgaliojimų, išskyrus kardinolą kamerlingą, kuris, kol nėra popiežiaus, būdamas pavaldus kardinolų kolegijai, administruoja Šventojo Sosto nuosavybę ir taip pat tvarko kai kuriuos specifinius sosto vakavimo meto praktinius reiklus.

Kardinolo kamerlingo įgaliojimus ir pareigas apibrėžia Sosto vakavimo metą ir naują popiežių renkančios konklavos tvarką reglamentuojanti apaštališkoji konstitucija „Universi Dominici gregis“. Popiežiui mirus kardinolas kamerlingas apie tai informuoja kardinolus popiežiaus vikarus Romos miestui ir Vatikano Miesto Valstybei, kurie savo ruožtu praneša Dievo tautai. Kardinolas kamerlingas uždaro ir užantspauduoja mirusio popiežiaus apartamentą, savo žinion perima Vatikano, Laterano ir Kastelgandolfo apaštališkuosius rūmus, pasitaręs su vyriausiais trijų luomų kardinolais nustato mirusio popiežiaus laidotuvių tvarką. Kartu su buvusiu valstybės sekretoriumi ir buvusius Vatikano Miesto Valstybės komisijos prezidentu jis pasirūpina, kad Šv. Mortos namai būtų paruošti konklavai. Jis yra atsakingas už konklavos rimtį ir slaptumą.  (JM / VaticanNews)

2019 vasario 14, 14:13