Paieška

Vatican News
Šv. Paulius VI (Giovanni Battista Montini) Šv. Paulius VI (Giovanni Battista Montini) 

Naujas šv. Pauliaus VI liturginis minėjimas

Popiežiaus šv. Pauliaus VI liturginiam minėjimui parinkta gegužės 29-ji mena Pauliaus VI kunigystės šventimų sukakties dieną.

Popiežius šv. Pauliaus VI bus minimas liturgijoje gegužės 29 dieną. Kulto ir sakramentų kongregacijos paskelbtame dekrete nurodyta, kad šitaip nusprendė popiežius Pranciškus, priimdamas tikinčiųjų išsakytus prašymus ir troškimus. Popiežiaus pavedimu šv. Pauliaus VI minėjimas liturgijoje gegužės 29 dieną įrašytas į Bendrą Romos kalendorių, suteikiant laisvo minėjimo laipsnį.

Šis naujas minėjimas turės būti įrašytas į visus Mišių ir Liturginių valandų kalendorius ir mišiolus. Visus minėjimui skirtus liturginius tekstus, kurie pridėti prie kongregacijos dekreto, reikės išversti ir patvirtinti. Vyskupų konferencijos galės tekstus skelbti tik gavus kongregacijos patvirtinimą. Kulto ir sakramentų kongregacijos dekretas datuotas šių metų sausio 25 dieną – Apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventės dieną.

Šv. Pauliaus VI liturginiam minėjimui parinkta gegužės 29-ji mena Pauliaus VI – kurio vardas prieš išrenkant popiežiumi buvo Giovanni Battista Montini – kunigystės šventimus, jam suteiktus 1920 metų gegužės 29 dieną Brešios (šiaurinė Italija) katedroje. 22 metų amžiaus diakoną Giovanni Battista (Joną Krikštytoją) Montini kunigu įšventino Brešios vyskupas Giacinto Gaggia. Primicijas jaunas kunigas Giovanni Battista Montini aukojo Brešios Malonių Motinos Marijos šventovėje. Montini tais pačiais 1920 metais baigė mokslus Milane, atvyko į Romą, kur pradėjo Bažnyčios kanonų teisės studijas ir po dar kelerių metų tapo popiežių Pijaus XI ir Pijaus XII bendradarbiu, ėjo Vatikano valstybės sekretoriato pavaduotojo ir Sekretoriaus bendriesiems reikalams pareigas iki 1954 metų, kai buvo paskirtas Milano arkivyskupu. Montini buvo išrinktas popiežiumi 1963 metais ir Pauliaus VI vardu popiežiavo iki mirties 1978 metais.

Paulius VI paskelbtas Bažnyčios šventuoju 2018 metų spalio 14 dieną. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 06, 14:34