Paieška

Vatican News
Kardinolas Oswald Gracias, Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas Kardinolas Oswald Gracias, Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas 

Kardinolas Gracias: prisipažinkime suklydę, spręskime kartu

Nei vienas vyskupas neturėtų sakyti: „Šias problemas ir uždavinius spręsiu tik aš vienas, išnaudojimo Bažnyčioje problema manęs neliečia, nes mūsų pasaulio krašte viskas kitaip“. Visi vyskupai kartu, kolegialiai, yra atsakingi už visą Bažnyčią. Popiežius jau parodė kaip tai daryti sušaukdamas šį susitikimą: eiti vyskupų kolegialumo ir Bažnyčios sinodiškumo keliu.

Vyskupai turi prisipažinti padarę klaidų spręsdami išnaudojimo krizę, dėl to jų sprendimams reikia kolegialumo. Kai ganytojai veikia ne atskirai, o kartu, vyskupų kolegialumas yra galia. Tik žengdami ir spręsdami kartu – sinodiškai ir kolegialiai – vyskupai galės veiksmingai žengti pirmyn atskaitomybės ir atsakomybės keliu. Taip kalbėjo kardinolas Oswald Gracias, Bombėjaus arkivyskupas, Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas ir vienas iš popiežiaus patarėjų, pradėdamas antrosios susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos Bažnyčioje dienos programą.

Visa Bažnyčia turi nuoširdžiai atkreipti dėmesį į išnaudojimo krizę, dalykiškai ir su įžvalgumu ją išnagrinėti, rimtai dirbti, kad ateityje nebebūtų išnaudojimo atvejų, taip pat visomis priemonėmis rūpintis nukentėjusiųjų gerove, sakė vyskupų asamblėjai kardinolas Gracias.

Kardinolas, be kita ko, atkreipė dėmesį, kad popiežius jau parodė kaip Bažnyčia turėtų tai daryti, sušaukdamas vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimą. Popiežius parodė kolegialumo ir sinodiškumo kelią. Veikdama kolegialiai ir sinodiškai Bažnyčia nuspręs ir nustatys kaip reikia regioniniu, nacionaliniu, vietiniu-dieceziniu ir net parapijiniu lygiu šalinti seksualinį išnaudojimą iš Bažnyčios gyvenimo.

Pasak Bažnyčios Indijoje atstovo, sinodiškumas taps tikrove jei visi sprendimai ir priemonės bus priimami visuose šiuose lygiuose. 

Nė vienas vyskupas neturėtų sakyti: „Šias problemas ir uždavinius spręsiu tik aš vienas“. Vyskupai, vienybėje su popiežiumi, priklauso Vyskupų kolegijai. Būtent todėl jie turi dalytis atskaitomybe ir atsakomybe. Todėl nė vienas vyskupas negali sakyti: „Išnaudojimo Bažnyčioje problema manęs neliečia, nes mūsų pasaulio krašte viskas kitaip“. Visi vyskupai kartu, kolegialiai, yra atsakingi už visą Bažnyčią.

Kolegialumas iš tikrųjų apima Dievo tautos įvairumą ir universalumą, tačiau taip pat Kristaus kaimenės vienybę. Turime kartu ugdyti vienybę, vieną misiją ir tikslą būti bendrystės su Dievu ir visų žmonių vienybės ženklu ir įrankiu. Praktiškai tai reiškia, kad visi vyskupai kartu kolegialiai spręsdami išnaudojimo problemą Bažnyčioje, turi tai daryti vientisai, pagal vieną viziją, tačiau kartu su lankstumu ir išmanymu prisiderinti prie jų visuotinei globai patikėtos tautų ir situacijų įvairovės. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 22, 13:56