Vatican News
Popiežiaus rekolekcijų vadovas, San Miniato al Monte  abatas t. Bernardo Francesco Maria Gianni, O.S.B. Oliv. Popiežiaus rekolekcijų vadovas, San Miniato al Monte abatas t. Bernardo Francesco Maria Gianni, O.S.B. Oliv. 

Benediktinų vienuolis vadovaus popiežiaus rekolekcijoms

Kovo 10 Aričios vienuolyne netoli Romos prasidės popiežiaus ir Romos kurijos narių gavėnios rekolekcijos. Jos įvyks tuose pačiuose „Dieviškojo Mokytojo“ namuose, Aričios miestelyje, netoli Albano ežero, Romos provincijoje, kaip ir praėjusiais metais. Popiežiaus rekolekcijos tęsis nuo kovo 10 iki 15 d.

Rekolekcijų tema: „Karštų trokšimų miestas. Velykų žvilgsnis ir gestai pasaulio gyvenime“. Penkių dienų dvasinėms pratyboms – rekolekcijoms vadovaus San Miniato al Monte abatijos, netoli Florencijos, abatas, t. Bernardo Francesco Maria Gianni, O.S.B. Oliv.

T. Bernardo Francesco Maria Gianni, O.S.B. Oliv.

51 metų abatas t. Bernardo Francesco viename interviu kalbėdamas apie vienuolinį pašaukimą benediktinų bendruomenėje ir apie tai, ką reiškia būti vienuoliu trečiajame krikščionybės tūkstantmetyje, pasakė, kad vienuolis iš tikrųjų yra žmogus, įkūnijantis neišnykstančią žmogaus širdies svajonę – ieškoti Absoliuto (vadinkime Absoliutu, jei nenorime Dievo vadinti vardu) ir bando pagal šią svajonę gyventi, liudyti tą nenumaldomą trokšimą. O jei jau kalbame apie Dievą, tai pagal šv. Benedikto regulą „quaerere Deum“ („ieškoti Dievo“) reiškia, kad vienuolis stoja į vienuolyną ieškodamas Dievo, trokšdamas atrasti pilnatvę, kurią tik Viešpats gali suteikti žmogaus širdžiai.

Atsivertimas ir pašaukimas

Abatas papasakojo, kad jis vienu metu patyrė dvigubą malonę: ir atsivertimo ir pašaukimo. Tai įvyko 1992 metų Kalėdų naktį. Jam tada buvo 23 metai. Tai buvo tikras atsivertimas, nes iki tos akimirkos jis buvo netikintis.

„Man nesunku prisipažinti, nes tai kaip niekad rodo mano nevertumą, kita vertus, Viešpaties, sustojusio mane pašaukti, gailestingumo gausą. Jis mane pašaukė, kai buvau abejonių ir proto „šešėlyje“. Daugelį metų buvau nutolęs nuo tikėjimo. Įvyko atsivertimas. Viskas pasikeitė tą Kalėdų naktį.“

Popiežiaus rekolekcijoms vadovausiantis benediktinų vienuolis nemato jokių kliūčių, kad vienuoliai bendrautų socialiniuose tinkluose, priešingai – juose abato vardas ir veidas yra žinomas.

Bendravimas socialiniuose tinkluose su daugeliu juose esančių žmonių iš tikrųjų visai netrukdo vienuoliui gyventi vienuolyne. Tiesą sakant, labai paprasta telefonu su kitais pasidalyti mintimis, vaizdais, kuriuos vienuolinis gyvenimas dosniai dovanoja mūsų širdims, o mes norime, kad daugelis kitaip gyvenančių žmonių tai pamiltų ir galėtų tuo pasidalyti, kad ir jie per vaizdą ar žodį galėtų atrasti Dievo troškimą.

Abatas aktyviai dalyvavo Italijoje rengiant 2015 metais įvykusį penktąjį nacionalinį Bažnyčios suvažiavimą, kuriame dalyvavo taip pat popiežius Pranciškus, ta proga aplankęs Florenciją ir prie pat jos esantį Prato miestą, iš kurio kilęs abatas t. Bernardo Francesco. Dabar popiežius Pranciškus jį paskyrė penkias dienas truksiančių dvasinių pratybų – rekolekcijų vadovu.

Rekolekcijos prasidės sekmadienį, kovo 10 d., 16 val.

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio kasdien įvyks po dvi meditacijas, 10 val. ir 16.30 val., penktadienį – tik viena, rytmetinė meditacija. Po pietų popiežius ir kiti dalyviai sugrįš į Vatikaną. Rekolekcijos kasdien pradedamos Mišių auka, baigiamos mišparais ir adoracija.

Rekolekcijų meditacijų temos parinktos pagal Italijoje žinomo poeto Mario Luzi 1997 metų eilėraštį „Todėl čia esme“, kuriame kalbama apie Garbingojo Dievo tarno Giorgio La Pira krikščioniškąjį palikimą. La Pira buvo Italijos parlamentaras ir Florencijos meras, krikščionių demokratų politikas, dominikonų ir pranciškonų tretininkas, žmogaus teisų ir taikos sąjūdžio veikėjas, ekumeninių ryšių su Rusijos Ortodoksų Bažnyčia pionierius, Šaltojo karo metais lankęsis Kinijoje ir Sovietų Sąjungoje.

Rekolekcijų meditacijų temos

Sekmadienis. Įvadas. „Todėl čia esme“

Pirmadienis: „La Pira svajonė“. „Esame čia, kad savo alsavimu atgaivintume rankas“.

Antradienis: „Nešlovės, kraujo ir abejingumo dabartis“. „Ar prisimenate?“

Trečiadienis: „Karšti troškimai“. „Jo taikos ir draugystės vėliavos“

Ketvirtadienis: „Paspauskime rankas“. „Nušvito dangus“

Penktadienis: „Ant kalno pastatytas miestas“.

(SAK / Vatican News)

2019 vasario 28, 16:39