Paieška

Vatican News
Mišios aukojamos senosiomis apeigomis Mišios aukojamos senosiomis apeigomis 

Popiežius panaikino komisiją „Ecclesia Dei“

Popiežius Pranciškus panaikino tris dešimtmečius veikusią Popiežiškąją komisiją „Ecclesia Dei“ ir jos funkcijas perdavė Tikėjimo mokymo kongregacijai.

Popiežiškoji „Ecclesia Dei“ komisija veikė nuo 1988 m. Jos įkūrimu popiežius Jonas Paulius II siekė sudaryti sąlygas, kad galėtų sugrįžti į vienybę su Katalikų Bažnyčia tikintieji ir dvasininkai, priklausantys ekskomunikuoto prancūzo arkivyskupo Marcelio Lefebvre’o įkurtai Šv. Pijaus X brolijai.

2007 m. popiežius Benediktas XVI atšaukė ekskomuniką arkivyskupo Lefebvre’o neteisėtai konsekruotiems vyskupams ir įgaliojo komisiją „Ecclesia Dei“ kuruoti dialogą su Šv. Pijaus X brolija. Kartu paskelbtu motu proprio „Summorum pontificum“ buvo panaikinti apribojimai lotyniškojo nereformuoto Mišiolo naudojimui liturgijoje.

2017 m. vykusiame Tikėjimo mokymo kongregacijos plenariniame posėdyje buvo išsakytas pageidavimas, kad užsimezgusį dialogą su arkivyskupo Lefebvre’o sekėjais kuruotų ne atskira komisija, bet pati kongregacija. Dėl to, atsižvelgdamas į pasikeitusias sąlygas, popiežius Pranciškus nusprendė panaikinti komisiją ir jos funkcijas perduoti Tikėjimo mokymo kongregacijai. Atitinkamą potvarkį – motu proprio– popiežius Pranciškus pasirašė sausio 17 d.

„Baigėsi nepaprastoji padėtis“, – komentuodamas popiežiaus sprendimą rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli. Pasak jo, per pastaruosius dešimtmečius daug kas pasikeitė. Popiežius Benediktas XVI panaikino ekskomuniką neteisėtai konsekruotiems vyskupams, panaikino apribojimus 1962 m. lotyniškojo Mišiolo naudojimui. Popiežius Pranciškus Lefebvre’o įkurtai Šv. Pijaus X brolijai priklausiantiems kunigams suteikė įgaliojimus teikti susitaikinimo sakramentą. Santykiuose su Lefebvre’o sekėjais vis dar yra neišsiaiškintų doktrininių skirtumų. Neseniai paskirti nauji Šv. Pijaus X brolijos vadovai pareiškė, kad jie nori su Šventuoju Sosto diskusijos dėl kai kurių Vatikano II Susirinkimo tekstų. Šį ganėtinai jautrų klausimą spręs Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kard. Luis Ladaria.  (JM / VaticanNews)

2019 sausio 19, 13:24