Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Claudio Gugerotti Popiežius Pranciškus ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Claudio Gugerotti 

Popiežius laimina jam brangią ukrainiečių tautą

Popiežiaus Pranciškaus audiencija apaštališkajam nuncijui Ukrainoje įvyko pirmadienį, sausio 21 d.

Popiežius Pranciškus kasdien su giliu rūpesčiu seka įvykius Ukrainoje, nuolat meldžiasi už jam brangią šalį ir laimina ukrainiečių tautą, rašo komunikate Šventojo Sosto nunciatūra Kijeve pranešdama apie popiežiaus Pranciškaus audienciją apaštališkajam nuncijui Ukrainoje arkivyskupui Claudio Gugerotti.

Šventasis Tėvas priėmė nuncijų privačioje audiencijoje pirmadienį. Susitikime su nuncijumi popiežius patikino, jog kasdien gyvai stebi įvykius Ukrainoje. Popiežius dalijosi mintimis apie sudėtingą vidaus santykių padėtį ortodoksų pasaulyje, apie Katalikų Bažnyčios Ukrainoje įnašą į krašto gerovės kūrimą, taip pat apie politines ir socialines nuotaikas, ypač apie būtinumą visomis išgalėmis paremti pastangas dialogu siekti taikos bei įsipareigoti vardan visų gyventojų gerovės, kelti gyvenimo lygį ir užtikrinti visišką religijos laisvę.

Šventasis Tėvas sakė, kad nuolat meldžiasi už Ukrainą ir visiems ukrainiečiams suteikė savo apaštališkąjį palaiminimą. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 22, 15:46