Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (@Vatican Media)

Popiežius dalyvaus susitikime dėl nepilnamečių apsaugos

Popiežius Pranciškus dalyvaus visoje susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ programoje, keturias dienas nuo vasario 21-osios iki 24-osios. Į popiežiaus sušauktą susitikimą atvysta per 130 Vyskupų konferencijų vadovų iš viso pasaulio.

„Popiežius žino, kad su pasauline nepilnamečių išnaudojimo problema reikia kovoti pasauliniu mastu. Popiežius nenori, kad susitikimas būtų tarsi mokslinis suvažiavimas, bet kad tai būtų veiksmingas katechetinis maldos ir įžvalgos susitikimas“, – pasakė trečiadienį l.e.p. Spaudos salės direktorius Gisotti.

Kai kurie būsimo susitikimo programos punktai minimi Šventojo Sosto spaudos salės naujame komunikate apie Vatikane sausio 10 dieną įvykusį parengiamojo komiteto susitikimą, kurio dalyvius audiencijoje priėmė Šventasis Tėvas.

Vyskupų susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ posėdžiams, kuriuose dalyvaus popiežius Pranciškus, vadovaus t. Federico Lombardi, jo paskirtas susitikimo plenarinių posėdžių moderatoriumi.

Jėzuitas tėvas Lombardi daugiau kaip dešimtmetį lydėjo Pranciškų ir popiežių emeritą bene visose jų užsienio kelionėse ir jų metu Benedikto XVI prašymu pradėtuose dažnuose, tačiau neviešuose popiežių susitikimuose su nukentėjusiais nuo dvasininkų seksualinio ir moralinio išnaudojimo.

Vyskupai ir popiežius, taip pat kai kurie Romos kurijos vadovai ir kiti popiežiaus bendradarbiai šiame Bažnyčios gyvenimui svarbiame susitikime susitiks su nukentėjusiais, su jais melsis ir klausysis jų liudijimų.

Susitikimuose taip pat dalyvaus nepilnamečių apsaugos ekspertai, tarp kurių vienas iš susitikimo rengiamojo komiteto narių, jėzuitas tėvas Hans Zollner, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto vicerektorius, Psichologijos instituto ir Vaikų apsaugos centro direktorius, kurį popiežius yra paskyręs Vaikų apsaugos popiežiškosios komisijos nariu.

Jis viename interviu „Vatican News“, kalbėdamas apie būsimą susitikimą, priminė žinomą bažnytinį principą, pagal kurį katalikų vyskupai pastoracinius uždavinius vykdo suprasdami, kad tai yra sinodinis keliavimas su juos vedančiu popiežiumi (cum Petro et sub Petro). Ėjimo kartu su popiežiumi reikia „ne tik kad tokios piktnaudžiavimo situacijos daugiau nesikartotų, bet kad daugiau jų nebūtų galima nei dangstyti, nei tęsti“, – pasakė t. Hans Zollner lapkričio mėnesį priimdamas popiežiaus skyrimą į vyskupų susitikimo rengiamąjį komitetą. Jis tą kartą priminė:

„Popiežius sušaukė šį vyskupų susitikimą suprasdamas, kad nepilnamečių apsauga Katalikų Bažnyčiai yra pamatinis prioritetas.“

Panašiai apie vasario susitikimą su Spaudos salėje akredituotais žurnalistais trečiadienį kalbėjo l.e.p. direktorius:

„Konkretus šio susitikimo tikslas – kad vyskupams daugiau nenebūtų jokių abejonių, ką reikia daryti pasaulinio masto prevencijoje ir kovoje su sukrečiančiu nepilnamečių išnaudojimo skandalu“, – sakė Alessandro Gisotti.

Pasak jo, „popiežius nori, kad į savo šalis ir vyskupijas sugrįžę vyskupai žinotų, kokias normas taikyti, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems piktnaudžiavimams, nukentėjusieji būtų apsaugoti ir nebebūtų daugiau nei vieno dangstymo atvejo.“

Vyskupų susitikimo metu taip pat numatyta visų dalyvių Atgailos liturgija ir baigiamosios Mišios. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 16, 15:43