Paieška

Vatican News
Broliai Ratzingeriai 2008 m. Broliai Ratzingeriai 2008 m. 

Popiežiaus emerito broliui – 95 metai

Popiežiaus emerito Benedikto XVI broliui prelatui Georgui Ratzingeriui šį antradienį, sausio 15-ąją, sukanka 95 metai.

Ratzingerių šeimoje užaugo trys vaikai: 1921 m. gimusi Marija, 1924 m. gimęs Georgas ir jauniausias – 1927 m. gimęs Josephas. Georgas dar prieš karą buvo pradėjęs mokytis mažojoje kunigų seminarijoje. 1941 m. nacių režimo iš seminarijos jis buvo paimtas į kariuomenę. Pačioje karo pabaigoje, pilnametystės vos sulaukęs Josephas Ratzingeris irgi buvo paimtas į kariuomenę. Karo pabaigos abu broliai sulaukė karo belaisvių stovyklose – Georgas į amerikiečių nelaisvę pateko Italijoje; Josephas – Vokietijoje. 1946 m. abu broliai įstojo Miuncheno-Freisingo arkivyskupijos kunigų seminariją. Abu tą pačią dieną – 1951 m. birželio 29-ąją, per Petrines – Freisingo katedroje priėmė kunigystės šventimus. Primicijų Mišias abu broliai aukojo liepos 8 d. Bavarijos Trauntsteino miestelyje, kur tuo metu gyveno jų tėvai ir sesuo.

Vėliau vyresnysis brolis Georgas, kartu su kunigyste, pasirinko kompozitoriaus ir chormeisterio kelią. Kunigas Josephas atsidėjo teologijos studijoms. Kai profesorius Josephas Ratzingeris dėstė dogminę teologiją Regensburgo universitete, chorvedys kunigas Georgas tapo pasaulinio garso Regensburgo katedros berniukų choro dirigentu. Brolių likimai išsiskyrė, kai Josephas Ratzingeris, trumpai pabuvęs Miuncheno-Freisingo arkivyskupu, buvo pakviestas į Romą vadovauti Tikėjimo mokymo kongregacijai. Vis dėlto jie ir toliau palaikė artimus ryšius, vienas kitą dažnai aplankydavo. Planavo sulaukę senatvės apsigyventi kartu ir netgi įsigijo namą Bavarijos Pentingo miestelyje. Apvaizda lėmė kitaip – Josephas Ratzingeris buvo išrinktas į apaštalo Petro sostą. Kai popiežius Benediktas XVI lankėsi gimtojoje Bavarijoje, užsuko į ir Pentingo namus, kuriuose broliai buvo planavę drauge praleisti senatvę, abu aplankė tėvų ir 1991 m. mirusios sesers kapus.

Prelatas Georgas buvo dažnas popiežiaus svečias Vatikane ir Kastelgadolfe. Miestelis, kuriame yra popiežiaus vasaros rezidencija, netgi suteikė popiežiaus broliui garbės piliečio vardą.

Prelatas Georgas dažnai lanko savo brolį ir po atsistatydinimo apsigyvenusį Vatikano Mater Ecclesiae vienuolyne. Jiedu kartu Vatikane sutiko šiuos naujuosius metus ir sausio 8-ąją prelatas išvyko namo į Bavariją.  (JM / VaticanNews)

2019 sausio 14, 17:13