Vatican News
ekta (12x18 cm)

Virtualus Vatikano muziejų lankymas

Prieš keletą mėnesių buvo pradėtas kurti virtualaus Vatikano muziejų lankymo projektas. Šiuo metu muziejų interneto portale jau galima virtualiai lankyti du pagrindinius objektus – Siksto koplyčią ir Rafaelio menes. Neužilgo tokiu pat būdu bus galima lankyti visas muziejų sales.

Virtualaus muziejų lankymo projektą kartu su Vatikano muziejų specialistais vykdo Pensilvanijos (JAV) Villanova universiteto studentai, vadovaujami dvidešimtmečio Justino Mayerso. Villanova universitetas jau daug metų siunčia savo studentus atlikti praktikos Vatikano muziejuose.

Prieš keletą mėnesių buvo pradėtos fotografuoti visos patalpos ir kurti panoraminiai 360 laipsnių vaizdai. Kiekvienos patalpos visumos vaizdas sudaromas iš iki pusantro tūkstančio kadrų. Panoraminės nuotraukos jungiamos į bendrą seką, po kurią galima virtuliai „keliauti“ kompiuterio pagalba. Tai milžiniškas darbas, nes Vatikano muziejus sudaro šimtai patalpų, tai kelių kilometrų ilgio maršrutai.

Virtualus lankymas, žinoma, ne tas pat, kas tikras lankymas, tačiau ir jis gali būti labai gera priemonė susipažinti su Vatikano muziejais ir jų rinkiniais, pasiruošti tikrajam vizitui arba papildyti žinias po vizito, prisiminti aplankytas vietas, atidžiau apžiūrėti lankymo metu galbūt praleistas detales. Virtualus lankymas, nors neprilygsta tikrajam lankymui, turi ir keletą pranašumų: viena – žiūrėti netrukdo kiti lankytojai, nereikia spraustis pro turistų minią, antra – virtualus vizitas visiškai nemokamas.

Virtualus Vatikano muziejų lankymas: <<SIKSTO KOPLYČIA>> ir <<RAFAELIO MENĖS>>

Maždaug prieš metus buvo pranešta ir apie tikrojo Vatikano muziejų lankymo tvarkos racionalizavimą įrengiant papildomą naują įėjimą.

Viso Vatikano muziejų lankymo maršruto ilgis šiuo metu yra maždaug septyni kilometrai, tačiau lankytojai tolygiai nepasiskirsto po visą kompleksą, dauguma iš karto pasuka link Siksto koplyčios, o dėl link koplyčios einančių žmonių gausybės ir pačioje koplyčioje susidarančių spūsčių tenka riboti į muziejus įeinančių žmonių srautą, tai ir lemia, kad prie įėjimo susidaro ilgos eilės. Tad reikia perorganizuoti visą muziejų lankymo maršrutų struktūrą, kad lankytojai geriau pasiskirstytų po visą muziejų teritoriją.

Vatikano muziejų direktorė Barbara Jatta jau prieš keletą mėnesių pranešė, kad yra kuriamas naujo įėjimo projektas, bet neprasitarė, kaip konkrečiai ketinama pertvarkyti muziejus ir kada bus pradėti darbai. Pro planuojamą naują įėjimą bus galima tiesiai patekti į šiuo metu mažiau lankomas muziejų dalis, esančias į dešinę nuo dabartinio įėjimo. Taip pat numatoma įrengti erdvesnes konferencijų sales ir naujas patalpas laikinosioms parodoms.

Savo rinkiniais, eksponatų menine ir istorine verte, ekspozicijos plotu Vatikano muziejai yra vieni pagrindinių ir didžiausių muziejų pasaulyje. Jų istorija siekia šešioliktojo amžiaus pradžią, renesanso laikus, kai to meto popiežiai humanistai pradėjo kaupti archeologinių meno vertybių rinkinius ir patys kaip dosnūs mecenatai rėmė savo laikmečio dailininkus. Tuo laikotarpiu Mikelandželas freskomis išpuošė Siksto koplyčią, o Rafaelis – Vatikano rūmų menių sienas. Šešioliktojo amžiaus pradžioje popiežiavęs Julijus II leido lankyti savo sukauptą antikos skulptūrų kolekciją. Popiežių surinktos kolekcijos aštuonioliktame amžiuje tapo muziejais dabartine šio termino prasme. Ekspozicijai buvo skirtos didžiulės patalpos: dalis rūmų, supančių Vatikano Belvederio kiemą, jungiančių Siksto koplyčią su šiaurine visą Vatikaną juosiančios sienos dalimi. Gretimai buvo pastatytos patalpos tapybos ekspozicijai ir naujos salės kitiems rinkiniams.

Gausėjant maldininkų ir turistų skaičiui, praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje Vatikano muziejai buvo pertvarkyti, labiau pritaikyti dideliems lankytojų srautams. Dar vienas rimtas pertvarkymas įvyko besiruošiant 2000 m. jubiliejui. Pastaruoju metu lankytojų srautai vis didėjo, pasiekdami beveik keturis milijonus žmonių per metus, tad neišvengiamai reikia naujų sprendimų. (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 28, 16:37