Vatican News
Vyskupai Vatikane Vyskupai Vatikane 

Vatikanas: pirmumas nukentėjusiems nepilnamečiams

Organizacinio komiteto laiške sakoma, kad pirmasis žingsnis – tiesos apie nukentėjusius nepilnamečius pripažinimas. Todėl kiekvienas Vyskupų konferencijos pirmininkas yra raginamas savo šalyje parodyti nukentėjusiesiems dėmesį ir su jais susitikti dar prieš Romoje rengiamą susitikimą, kad betarpiškai sužinotų, kokias kančias jie iškentėjo.

Popiežius Pranciškus pakvietė Vyskupų konferencijų ir vienuolijų vadovus iš viso pasaulio į aukščiausiojo lygio pasitarimą su Romos kurijos vadovais apie nepilnamečių apsaugą Bažnyčioje. Kaip skelbta, beprecedentinis susitikimas įvyks Vatikane vasario 21–24 dienomis. Popiežiaus sudarytas susitikimo organizacinis komitetas neseniai išsiuntė laišką visiems būsimo susitikimo dalyviams su karštu paraginimu „popiežiaus pavyzdžiu asmeniškai susitikti su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis dar prieš susitikimą Vatikane“.

Organizacinio komiteto laiške sakoma, kad pirmasis žingsnis – tiesos apie nukentėjusius nepilnamečius pripažinimas. Todėl kiekvienas Vyskupų konferencijos pirmininkas yra raginamas savo šalyje parodyti nukentėjusiesiems dėmesį ir su jais susitikti dar prieš Romoje rengiamą susitikimą, kad betarpiškai sužinotų, kokias kančias jie iškentėjo.

„Tokie asmeniniai susitikimai padės konkrečiai parodyti, jog nukentėjusieji nuo dvasininkų piktnaudžiavimo labiausiai rūpi susitikimo Vatikane dalyviams“, – sakoma laiške. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 18, 18:38