Paieška

Vatican News
Advento pamokslas Vatikane Advento pamokslas Vatikane  (Vatican Media)

Trečiasis advento pamokslas. Dievo niekas nematė. Kristus jį mums atskleidė

Penktadienio rytą popiežius Pranciškus ir Romos kurijos institucijų vadovai Vatikano rūmų Redemptoris Mater koplyčioje klausėsi trečio ir jau paskutinio advento pamokslo. Šį kartą popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap. kalbėjo apie žmogaus galimybes pažinti Dievą.

Mes gyvename laike, o Dievas – amžinybėje. Kaip įveikti begalinį atstumą? Į šį klausimą mums atsako iškilmė, kurią ruošiamės švęsti: „Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų“. Tėvas Cantalamessa priminė šv. Bonaventūro traktatą „Proto kelias į Dievą“, kuriame jo autorius kalba apie Dievo pažinimo priemones – septynias pakopas nuo Dievo ženklų kūrinijoje iki mistinės patirties – ir apie Dievo pažinimo „vietą“ – Jėzaus Kristaus asmenį. Kristaus mums atskleidžia Dievą ir jis yra susitikimo su Dievu „vieta“.

Toliau savo pamoksle tėvas Cantalamessa paminėjo kelis fundamentalius teiginius, kuriuos randame Jono Evangelijoje. „Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė“ (Jn 1, 18). Norėdami suprasti šiuos žodžius, turime atsiminti Senojo Testamento tradiciją, pasak kurios, jei žmogus pamatytų Dievą arba tiesiogiai išgirstų jo balsą – numirtų. Dievą mes matome ir girdime per Kristų. Tačiau jis nėra tik paprastas tarpininkas. Jis pats yra Gyvasis Dievas. „Aš ir Tėvas esame viena“ (Jn 10, 30), – sako Kristus. Tą patį jis tvirtina sakydamas: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14, 6).

Tėvas Cantalamessa pastebėjo, kad pastarieji žodžiai, dabartiniame tarpreliginio dialogo kontekste kai kam galėtų kelti sunkumų. Kaip suderinti tikėjimą, kad Kristus savo auka atpirko visą žmoniją, su faktu, kad labai daug žmonių pasaulyje nepažįsta nei Kristaus, nei jo Evangelijos? Pasak popiežiaus pamokslininko, atsakymą į šį klausimą randame Biblijoje. Tai Dievo nuolankumas. Dievas nuolankiai kūrė pasaulį. Neklijavo savo etiketės ant kiekvieno kūrinio. Jis leido pačiam žmogui palaipsniui suprasti, kad visa Kūrinija – tai Dievo rankų darbas. Iš tiesų labai ilgai užtruko, kol žmogus pagaliau tai suprato. O kol žmogus to nebuvo supratęs, arba jei ir šiandien nesupranta, tai nekeičia fakto, kad visas pasaulis yra Dievo kūrinys. Su panašiu nuolankumu Dievas ir išgano pasaulį. Kristui labiau rūpi, kad visi žmonės būtų išganyti, o ne kad visi žinotų, kas yra jų Išganytojas. Mums kelia susirūpinimą, sakė tėvas Cantalamessa, kad ne visi žmonės pažįsta Kristų. Tačiau dar didesnį susirūpinimą turėtų kelti tai, kad yra daug pakrikštytųjų, kurie gyvena taip, tarsi Kristaus nebūtų. Dievą mes pažįstame per Jėzų Kristų ir Šventosios Dvasios dėka. Savo žemiškojo gyvenimo pabaigoje Jėzus pasakė: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę“ (Jn 16, 12–13).

Baigdamas homiliją, tėvas Cantalamessa paragino popiežių ir visus susitikimo dalyvius garsiai perskaityti Jono Evangelijos prologą. Pasak pamokslininko, tai pats geriausias tekstas, padedantis medituoti apie Kristų ir jo mums atskleistą Gyvąjį Dievą. (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 21, 16:58