Vatican News
Iš k. Andrea Tornielli, Komunikacijų diskasterijos redakcijų direktorius ir Andrea Monda, dienraščio "l'Osservatore Romano" direktorius Iš k. Andrea Tornielli, Komunikacijų diskasterijos redakcijų direktorius ir Andrea Monda, dienraščio "l'Osservatore Romano" direktorius 

Du nauji Vatikano medijų vadovai

Paskirti du nauji direktoriai, vienas vadovaus visoms Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijoms, koordinuos visų Vatikano medijų darbą, kitas – dienraščiui „L’Osservatore Romano“, po Vatikano medijų reformos priskirtam Komunikacijų dikasterijai.

Popiežius paskyrė naują Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorių. Juo tapo žinomas Vatikano naujienų apžvalgininkas ir rašytojas Andrea Tornielli. Vedęs pasaulietis ir trijų vaikų tėvas Andrea Tornielli gimė 1964 metais Kjodžoje, Venecijos provincijoje, baigė istorijos mokslus Paduvos universitete, pastaruosius septynerius metus buvo italų dienraščio „La Stampa“ portalo „Vatican Insider“ koordinatorius, anksčiau yra dirbęs italų dienraščio „Il Giornale“ ir žurnalo „30 giorni“ bendradarbiu.

Iki šiol Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktoriaus pareigas laikinai ėjo dikasterijos prefektas Paolo Ruffini. Antradienį jis patikslino, kad redakcijų direktorius koordinuos visas Vatikano medijas.

Popiežius Pranciškus taip pat paskyrė naują Vatikano dienraščio „L’Osservatore Romano“ direktorių vietoj Giovanni Maria Vian, kuriam suteikė Direktoriaus emerito titulą. Naujuoju dienraščio direktoriumi popiežius paskyrė italą pasaulietį Andrea Monda, religijos mokslų docentą Popiežiškuosiuose Laterano ir Grigaliaus universitetuose. Žurnalistas ir kelių knygų autorius Andrea Monda gimė Romoje 1966 metais, su žmona augina vieną vaiką, ligi šiol buvo italų spaudos kultūrinių reikalų, įskaitant katalikų dienraščio „Avvenire“, bendradarbis, rašo recenzijas jėzuitų žurnalui „La Civiltà Cattolica“.

Popiežiaus Pranciškaus kvietimu, Andrea Monda vadovaujamas tikybos kurso jaunimas parengė šių metų Kryžiaus kelio stočių apmąstymus prie Koliziejaus. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 18, 13:10