Paieška

Vatican News
Betliejaus grota Betliejaus grota 

Klausykla kaip Betliejaus grota

Didysis penitenciaras: Klausykla ypatingu būdu liudija Kalėdų slėpinį

Didysis penitenciaras palinkėjo nuodėmklausiams priimti Dievo gailestingumą ir jį su neišsakoma meile išlieti visiems Kalėdų metu einantiems išpažinties. Kardinolas Mauro Piacenza laišku kreipėsi į nuodėmklausius, Viešpaties užgimimo švenčių dienomis tarnausiančius klausyklose.

Pasak kardinolo Piacenza, Kristaus užgimimo atminimas suteikia ypatingą šviesą Atgailos sakramentui, skirtą Bažnyčiai, kad nuskaistintų, formuotų, išlaisvintų ir atnaujintų penitentą, kad Jėzus užgimtų jo širdyje.

Klausykla ypatingu būdu liudija Kalėdų slėpinį – susitaikymą su Tėvu, atgailautojo išteisinimą, jo išlaisvinimą ir atnaujinimą tos Krikšto malonės, kuri jį visam gyvenimui sujungė su Kristumi leisdama tapti Jo gyvenimo dalyviu, gyvu jo kūno – tikrojo iš Mergelės Marijos gimusio kūno – nariu.

Klausykla, per kurią Bažnyčios vaikai vėl atgimsta, tampa panaši į Betliejaus grotą, kurioje Kristus ruošiasi užgimti ir į kurią visi skuba pasveikinti Jo atėjimą.

Ėdžiose paguldytas dieviškas Kūdikėlis viešpatauja nuodėmklausių širdyse, kurie kaip Jis laukia ateinančių penitentų taip, kaip Jo motina Marija ir jos sužadėtinis Juozapas laukė apstulbusių piemenų, kad atėję pamatytų Kūdikį ir Jį pašlovintų. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 20, 18:17