Vatican News
Kardinolas Parolin Irake Kardinolas Parolin Irake 

Kardinolas Parolinas: mokykimės iš Irako krikščionių

„Man ypač paliko įspūdį narsa, su kuria šie broliai ir seserys išgyvena savo tikėjimą. Jie tokie išdidūs būdami krikščionys ir nori jais būti, nors aplink tiek sunkumų, išbandymų ir kančių“, – sakė kardinolas Pietro Parolinas.

„Visuose pasisakymuose, ypač homilijose, stengiausi pabrėžti štai ką: jūs esate liudytojai visuotinei Bažnyčiai. Visuotinė Bažnyčia jums dėkoja už tai, kaip gyvenate, ir turi mokytis iš jūsų ištverti nuoskaudas, kančias, skriaudas dėl Jėzaus“, – sakė Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas P. Parolinas, ką tik grįžęs iš Irako.
Gruodžio 24–28 dienomis jis lankė įvairias šios šalies katalikų bendruomenes, ypač chaldėjų, sirų, lotynų apeigų, sostinėje ir provincijoje. Kardinolas lankėsi Kurdistane, kur nuo islamo ekstremistų smurto prieglobstį surado tūkstančiai krikščionių šeimų, taip pat neseniai iš „Islamo valstybės“ atsiimtame Mosulo mieste, kuriame irgi gyvavo gausios krikščionių katalikų ir ortodoksų bendruomenės. Mieste ar jo apylinkėse stovėjo dešimtys krikščioniško kulto pastatų – bažnyčių, vienuolynų. Kai kurie iš jų buvo labai seni ir didžiulės istorinės bei kultūrinės vertės. Dalį islamistai visiškai sunaikino, dalį smarkiai apgriovė, naudojo kaip sandėlius, šaudyklas ar miegamuosius. Didžioji dalis krikščionių, bėgdami nuo karo, išvyko iš Irako. Tačiau tarp tų, kurie liko, kardinolas P. Parolinas sakė matęs stiprų, ryžtingą ir pavyzdinį tikėjimo liudijimą visiems katalikams.
„Aš ten vykau popiežiaus vardu ir tam, kad perduočiau popiežiaus artumą. Visi vieningai viliasi, kad jis kiek įmanoma greičiau atvyks į Iraką ir juos paguos asmeniškai. Prie šios irakiečių krikščionių vilties deduosi ir aš, vildamasis, kad susidėlios aplinkybės, kurios leis Šventajam Tėvui nuvykti į Iraką, melstis ir susitikti su šiais mūsų broliais. Tai būtų labai didelis padrąsinimas sunkumuose, kuriuos jie dar turi įveikti“, – Vatikano naujienų portalui pasakojo Popiežiaus valstybės sekretorius. (RK/Vatican News)

2018 gruodžio 29, 16:51