Paieška

Vatican News
Kardinolas Lorenzo Baldisseri Kardinolas Lorenzo Baldisseri  (Synod2018)

Kardinolas L. Baldiserri: sprendžia ir jaunuoliai

Pasak kardinolo Baldisseri, praėjusio spalio Vyskupų sinodas jaunimui išreiškė du nusistatymus: pasitikėjimą ir viltį. Bažnyčia pasitiki jaunuoliais, jų sugebėjimais, jų troškimu gyventi pilną ir prasmingą gyvenimą. Sinodas taip pat norėjo pabrėžti viltį: svarbu matyti toliau nei sunkumai, kurie gali prislėgti, sunaikinti svajones, suparalyžiuoti.

„Neabejotinai jaunuoliai jau yra Bažnyčios dalis ir todėl prasminga, kad jie vis daugiau dalyvautų jos konkrečiame gyvenime, prisidėdami savo kūrybingumu, gyvybingumu, dvasiniu krūviu. Reikia remti ir vertinti jų dalyvavimą, sprendimų mechanizmuose priimti jų galimą indėlį korektiško sinodiškumo dvasioje. Tuo pat metu svarbu įsipareigoti juos lydėti Jėzaus sekimo kelyje, skirti tam laiko. To ganytojų ir tėvų prašo patys jaunuoliai. Kalbant konkrečiau, reikia būti tose vietose, kuriose jie praleidžia savo dienas, išklausyti jų abejones ir nuogąstavimus, taip pat viltis bei gėrio troškimą. Reikia būti arti jų, kad reikalingu metu ištartume Žodį iš didžiosios raidės ir jį patvirtintume savo gyvenimu. Labiau nei didelių pamokslų ir įtikinėjančių kalbų jiems šiandien reikia patikimų žmonių, įkūnijančių Evangelijos naujumą, neignoruojant savo ribų ir sunkumų“, – dar kartą metų pabaigoje apibendrino Vyskupų Sinodo jaunimui lūkesčius Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Lorenzo Baldisseri. Jis koordinavo pasirengimą buvusiam Vyskupų sinodui ir koordinuoja būsimą, skirtą Amazonijos regionui.

Šventojo Sosto dienraščiui „l’Osservatore Romano“ kardinolas Baldisseri komentavo atnaujintas Sinodo procedūras, atsižvelgdamas į per penkiasdešimt metų sukauptą patirtį. Jų esmę ganytojas nusakė taip: Vyskupų Sinodą „iš įvykio paversti procesu“. Šis procesas prasideda pasirengimu, kuris įvairiais būdais įtraukia ne vien vyskupus, bet ir kitus Dievo Tautos narius. Antrasis etapas yra pats Sinodo asamblėjos sušaukimas spalio mėnesį Romoje. Pakeitimai suteikė daugiau svorio diskusijoms mažesniuose ratuose, praplėtė Vyskupų sinodo sekretoriato sudėtį. Trečiasis etapas yra Sinodų išvadų, pasiūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimas. Suprantama, Sinodo vaisiams subręsti reikia laiko.

Kalbėdamas apie ateinančio rudens asamblėją, Vyskupų sinodo generalinis sekretorius išskyrė dvi dideles perspektyvas. Viena bus skirta Bažnyčios misijai, katechezei, sakramentiniam gyvenimui, tikėjimo inkultūracijai  Amazonijos regione. Kita perspektyva, susijusi su pirmąja, skirta visapusiškai ekologijai. Amazonijos regionas ekologiškai svarbus visai planetai. Reikia surasti vidurį tarp dviejų kraštutinumų: nieko nepaisančio resursų naudojimo ir tokios aplinkos apsaugos sampratos, kuri supriešina gamtą ir žmogų. (RK / Vatican News

2018 gruodžio 29, 16:40