Paieška

Šv. Petro bazilikos kupolas Šv. Petro bazilikos kupolas 

Baigėsi popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas

Nuo pirmadienio iki trečiadienio vyko dvidešimt septintasis popiežiaus susitikimas su Kardinolų taryba, įkurta pontifikato pradžioje, kad padėtų popiežiui parengti naują Romos Kurijos konstituciją ir tvarkyti einamuosius Bažnyčios reikalus.

Nuo pirmadienio iki trečiadienio vykusiuose posėdžiuose dalyvavo popiežius Pranciškus ir penki iš devynių 2013 m. tarybos nariais paskirtų kardinolų. Tarybai priklausantis Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin dalyvavo šiomis dienomis Marakeše vykusioje Jungtinių Tautų konferencijoje. Kiti trys kardinolai  – George Pell, Francisco Javier Errázuriz ir Laurent Monsengwo Pasinya – po penkerių metų darbo iš tarybos pasitraukė. Artimiausiu metu nenumatoma skirti naujų Kardinolų tarybos narių.

Trečiadienį pasibaigusio susitikimo metu buvo toliau svarstytas jau parengtas būsimosios Romos Kurijos konstitucijos (laikinu pavadinimu „Praedicate Evangelium”) projektas,  kalbėta apie vasario mėnesį Vatikane vyksiantį Vyskupų konferencijų primininkų pasitarimą, skirtą nepilnamečių apsaugai bažnytinėje aplinkoje, taip pat diskutuota apie Šventojo Sosto išlaidų mažinimą.

Didžiausią dalį išlaidų sudaro darbuotojų atlyginimai. Susitikimo metu buvo dar kartą pabrėžta, kad nenumatoma atleisti darbuotojų, o personalo skaičių žadama mažinti nepriimant naujų darbuotojų į išeinančių į pensiją vietą. Į atsilaisvinančias darbo vietas siūloma perkelti kitose pertvarkomose Vatikano institucijose jau įdarbintus žmones, atsižvelgiant į jų kompetenciją. Taip pat siūloma ten, kur įmanoma, siūlyti paankstintą išėjimą į pensiją.

Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vadovas Paolo Ruffini popiežių ir kardinolus patarėjus supažindino su Vatikano žiniasklaidos sistemos reformos eiga. Konsoliduojama bendra struktūra, kuri veikia naudodama skirtingus žinių platinimo kanalus – radiją, televiziją interneto portalą, socialinius tinklus – tuo pat metu suprantant ir saugant Vatikano medijų daugiakalbystės svarbą.  (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 12, 17:10