Paieška

Vatican News
Popiežius Vyskupų Sinodo salėje Popiežius Vyskupų Sinodo salėje 

Įkurtas susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ organizacinis komitetas

Popiežius Pranciškus įkūrė vasario mėnesį Vatikane vyksiančio susitikimo „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ organizacinį komitetą.

Komiteto nariais paskirti: JAV Čikagos arkivyskupas kard. Blase Cupich, Indijos Mumbajaus arkivyskupas kard. Oswald Gracias,  Maltos arkivyskupas ir Tikėjimo mokymo kongregacijos antrasis sekretorius Charles Scicluna ir Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Nepilnamečių apsaugos centro vadovas kun. Hans Zollner SJ. Jis taip pat paskirtas organizacinio komiteto referentu.

Vasario 21–24 dienomis Vatikane vyksiančiame susitikime „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“ dalyvaus popiežius Pranciškus, katalikiškų Rytų Bažnyčių vadovai, Vatikano valstybės sekretoriato vadovai, Tikėjimo mokymo, Tautų evangelizavimo, Dvasininkijos, Pašvęstojo gyvenimo  kongregacijų ir Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektai, Vyskupų konferencijų pirmininkai, Vienuolijų vadovų sąjungų atstovai.

T. Hans Zollner SJ: „Kovoti su blogiu iki galo, be jokių svyravimų“

„Reikia gerai pasiruošti kiekvienam svarbiam renginiui, o vasario susitikimas tikrai bus svarbus, bus labai svarbus visai Bažnyčiai“, – sakė popiežiaus įsteigto organizacinio komiteto narys t. Hans Zollner SJ. „Reikia gerai pasirengti, jau dabar įtraukiant visas Vyskupų konferencijas. Reikia dalintis informacija, pastabomis, reikia maldos ir atgailos dvasios, reikia konkrečių pasiūlymų. Turime visi gerai suprasti, kad veikiame sinodiškai, su Petru ir jo vadovaujami“.

Pasak tėvo Zollnerio, gera organizacija reikalinga tam, kad susitikimo metų būtų atklikta išsami analizė, kad su gėda, gailesčiu ir malda būtų gerai apgalvoti veiksmai, kurių reikia imtis vardan teisingumo ir tiesos. Šia prasme, bus labai svarbios konsultacijos su nuketėjusiais žmonėmis, taip pat su ekspertais, su kultūros žmonėmis. Visas pasirengimų darbas bus atliekamas bendradarbiaujant su Popiežiškąja nepilnamečių apsaugos komisija. Susitikimo struktūra bus panaši kaip Sinodo. Popiežius dalyvaus visuose susitikimuose.

„Suprantama, kad lūkesčiai dideli, žinant koks tai rimtas skandalas, papiktinęs ir įžeidęs daugybę žmonių, tikinčiųjų ir netikinčiųjų, visame pasaulyje. Šventasis Sostas labai aiškiai sako, kad tiek nusikaltimai, tiek ir jų dangstymas, negali būti toleruojami, o tai darę vyskupai negali būti nebaudžiami. Kitoks jų traktavimas – tai šiandien nepriimtina klerikalizmo forma.“

„Šventasis Tėvas, sušaukė vasario mėnesį vyksiantį susitikimą, suprasdamas, kad nepilnamečių apsauga Bažnyčiai yra fundamentaliai svarbus prioritetas, nuo kurio priklauso jos misija ir patikimumas. Dėl to, popiežius nori, kad vyskupų konferencijų pirmininkų ir kitų dalyvių pokalbiai būtų atviri, nesąlygojami jokių išorinių veiksnių, kad vyktų maldos dvasia ir su tuo, popiežiui labai brangiu, suvokimu, kad keliaujame drauge“, – kalbėjo  t. Hans Zollner SJ. „Popiežius sukvietė vyskupų konferencijų pirmininkus, norėdamas paliudyti, kokia svarbi Romos vyskupo ir brolių vyskupų bendrystė. Šventasis Tėvas yra įsitikinęs, kad tie nusikaltimai, tos – kaip jis ne kartą yra sakęs – „šventvagystės“, yra labai rimta problema, palietusi ne tik vakarų šalis. Ji liečia ne vien Bažnyčią, bet ir mokyklą, sportą, šeimą. Visuose kontekstuose reikalingi kategoriški sprendimai. Mes, kaip tikintieji, šiuose nusikaltimuose įžvelgiame blogio slėpinį ir suprantame, kad turime su juo kovoti iki galo, be jokių svyravimų“.  (JM / VaticanNews)

2018 lapkričio 23, 12:00