Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiškosios Lotynų Amerikos kolegijos bendruomenei Popiežiaus audiencija Popiežiškosios Lotynų Amerikos kolegijos bendruomenei 

Popiežiškosios Lotynų Amerikos kolegijos jubiliejus. Popiežiaus audiencija.

Popiežius ketvirtadienį audiencijoje priėmė Popiežiškosios Lotynų Amerikos kolegijos bendruomenę, pradėjus 160 metų įsteigimo šventimą, kvietė dvasininkus semtis įkvėpimo iš šv. Oskaro Romero ir prašė kunigų nebijoti šventumo.

„Mes nesame našlaičiai kultūrinėje ir pastoracinėje kryžkelėje. Mus kelionėje lydi mūsų Motina, švelnumo ir stiprumo Motina, kuri gelbsti nuo dvasinio paralyžiaus, pasimetimo ir baimės“, – pasakė popiežius Pranciškus. Jis karštai paragino Lotynų Amerikos dvasininkus kupinus pasitikėjimo prašyti Marijos, kad išvaduotų nuo klerikalizmo iškrypimo, kad šie kasdien vis labiau „taptų žmonių ganytojais“ ir kad neleistų jiems „pavirsti valstybiniais klerikalais“.

Popiežius paragino kolegijos bendruomenę savo jubiliejų susieti su šv. Oskaro Romero kanonizacija. Kankinys arkivyskupas Romero buvo Lotynų Amerikos kolegijos studentas. „Tebūna jis jums gyvas Bažnyčios Lotynų Amerikoje vaisingumo ir šventumo ženklas. Romero yra Dievo Žodyje ir savo tautos širdyje įsišaknijęs žmogus. Nebijokite šventumo ir praleiskite savo gyvenimo dienas dėl savo žmonių“, – sakė popiežius.

Pasak Šventojo Tėvo, meilė Kristui gali apsireikšti tik aistroje vardan gyvenimo ir mūsų tautos, ypač solidarume su labiausiai vargstančiais, kenčiančiais ir stokojančiais.

Tai mums primena, kad siekiant visa siela būti evangelizuotojais, svarbu puoselėti artumą savo tautai, niekuomet neatsiskirti nuo jos. Diecezinio kunigo gyvenimas skirtas šiai tapatybei ir priklausymui. Misija – tai aistra dėl Jėzaus, tuo pat metu tai aistra dėl savo tautos. Tai mokymasis žvelgti taip, kaip žvelgia Jėzus, ir būti paveiktam to, kas jį jaudina: jautrumas dėl brolių ir seserų gyvenimo, ypač nusidėjėlių ir visų, kurie suvargę ir apleisti šioje ašarų pakalnėje, lyg avys be piemens. „Liaukimės ieškoję asmeninių ir bendruomeninių prieglobsčių, leidžiančių laikytis atstu nuo žmogiškųjų dramų branduolio, kur rašoma istorija. Leiskimės būti Jėzaus ir jo Kūno narių pakerėti, kad iki galo įsitrauktume į visuomenę, dalytumės gyvenimu su visais, įsiklausytume į jų rūpesčius, džiaugtumėmės su besidžiaugiančiais, verktume su verkiančiais, kad paaukotume Eucharistiją visiems mums patikėtiems žmonėms“, – kalbėjo Šventasis Tėvas. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 15, 15:49