Paieška

2018 metais Vatikane švęsta Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena 2018 metais Vatikane švęsta Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena 

Pakeista Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos šventimo data

Vatikano ir Visuotinės Bažnyčios dėmesys migrantams, tarp jų taip pat pabėgėliams, ne naujiena – tai per šimtmetį Apaštalų Sosto puoselėjama tradicija.

Popiežius, apsvarstęs iš daugelio katalikų episkoptų gautus prašymus, nusprendė nukelti visoje Bažnyčioje kasmet minimos dienos šventimą į paskutinį rugsėjo sekmadienį. Kaip pranešta Šventojo Sosto spaudos salės komunikate, būsima, 105-oji, Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena bus minima 2019 m. rugsėjo 29-ąją.

Dienos minėjimas susijęs su Pirmojo pasaulinio karo pradžia. Popiežius šv. Pijus X, 1914 m. sužinojęs apie milijonų migrantų patiriamus sunkumus, pakvietė viso pasaulio krikščionis melstis už migrantus. Netrukus popiežius Benediktas XV įsteigė Migrantų dieną, o Pijus XII dieną paskelbė pasauline ir leido Vyskupų konferencijoms pačioms pasirinkti jos minėjimo datą. Šv. Jonas Paulius II buvo pirmas popiežius, paskelbęs žinią pasaulinės dienos tema (1985 m.), jo potvarkiu pasaulinė diena, skirta maldai taip pat už pabėgėlius, minėta kasmet antrąjį sekmadienį po Trijų karalių šventės. Ateityje Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena bus švenčiama paskutinį rusėjo sekmadienį. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 21, 15:57