Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir rabinas Rene Samuel Sirat Popiežius Pranciškus ir rabinas Rene Samuel Sirat  (Vatican Media)

Esame atsakingi už vaikus – palikuonystės garantus

Vatikane posėdžiavo Izraelio Didžiojo rabinato ir Šventojo Sosto santykių su žydais dvišalė komisija. Po susitikimo paskelbtas bendras pareiškimas.

Reikia užtikrinti vaikų dvasinę sveikatą, nes „vaikai iš tikrųjų yra Viešpaties dovana, įsčių vaisius – palaiminimas“. Šiais psalmės žodžiais Izraelio Didžiojo rabinato ir Šventojo Sosto santykių su žydais dvišalė komisija bendrame komunikate priminė ypatingą svarbą supažindinti vaikus su tuo bibliniu paveldu, kuriuo žydai ir katalikai dalijasi.

Dvišalė komisija susitiko ir posėdžiavo Vatikane lapkričio 14–20 dienomis. Šešioliktojo susitikimo tema buvo žmogaus orumas, ypač vaiko orumas, pagal žydų ir katalikų mokymą. Susitikimo išvados paskelbtos bendrame komunikate. Jame priminta, jog dvišalės komisijos susitikimas sutapo su lapkričio 20-ąją kasmet minima Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos diena.

Kalbėdami apie būtinumą ugdyti vaikų dvasinę sveikatą ir leisti vaikams pažinti biblinį paveldą, kuriuo žydai ir katalikai dalijasi, komisija paragino pagilinti Šventojo Rašto tekstų supratimą savo bendruomenėse. Be to, visiems turi būti žinomas „Nostra aetate“ – vieno pamatinių Vatikano II Susirinkimo dokumentų – mokymas. Jame paskelbtos gairės apie Bažnyčios santykius su nekrikščionių religijomis, o viena deklaracijos dalis kalba apie ryšį, kuris dvasiškai jungia katalikus su žydų, Abraomo palikuonių, religija.

Komisijos išvadose primenama, kad nemažiau svarbūs ir kiti žydų-krikščionių santykius liečiantys dokumentai. Visi turėtų apie juos žinoti, jų turinys turėtų būti kuo plačiau paskleistas, kad būtų dar labiau skatinamas žydų ir katalikų susitaikinimas ir bendradarbiavimas jų tikinčiųjų ir visos visuomenės gerovei.

Mes turime ypatingą atsakomybę už silpniausius mūsų bendruomenių narius, ypač už vaikus – palikuonystės garantus, kurie dar neįsteigia išreikšti viso savo potencialo ir negali apsiginti, sakoma bendrame dokumente.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie tokių nuostatų etinius pagrindus, atkreipdami dėmesį, kad šios idėjos kyla iš mums bendro biblinio paveldo, kuris tvirtina, kad žmogaus asmuo yra sukurtas pagal Dievo paveikslą.

Izraelio Didžiojo rabinato penkių asmenų delegacijai vadovavo rabinas Rasson Arusi, Šventojo Sosto delegacijai vadovavo kardinolas Peter Turkson. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 23, 15:11