Paieška

Vatican News
Pal. popiežius Paulius VI Pal. popiežius Paulius VI 

Naujieji šventieji: Popiežius Paulius VI

Šiaurės Italijos Brešijos miestas išlydėjo į savo žemiečio popiežiaus Pauliaus VI – Giovanni Battista Montini – kanonizavimo iškilmes Romoje gausią tikinčiųjų delegaciją, kurią sudaro per penkis tūkstančius žmonių.

Popiežius sekmadienį, spalio 14 dieną, kanonizuos septynis palaimintuosius, tarp kurių bene žinomiausias yra popiežiaus Pauliaus VI vardas. Šiaurės Italijos Brešijos miestas išlydėjo į savo žemiečio popiežiaus Pauliaus VI – Giovanni Battista Montini – kanonizavimo iškilmes Romoje gausią tikinčiųjų delegaciją, kurią sudaro per penkis tūkstančius žmonių.

Panaši skaičiumi brešijiečių delegacija prieš penkerius metus Romoje paminėjo Pauliaus VI išrinkimo popiežiumi 50-ąsias metines. Tą sykį juos neeilinėje audiencijoje priėmęs popiežius Pranciškus pasakė įsimintiną kalbą apie Pauliaus VI meilę Dievui, Bažnyčiai ir žmogui.

Popiežius Pranciškus kalbėjo, jog Paulius VI mokėjo nelengvais laikais liudyti tikėjimą į Jėzų Kristų. Iki šiol skamba jo kreipimasis: „Tu mums esi būtinas, Kristau!“ Taip, Jėzus kaip niekad reikalingas šiuolaikiniam žmogui, šiandieniniam pasauliui, nes pasaulietiško miesto „dykumoje“ jis kalba apie Dievą ir parodo Jo veidą. Kristaus meilė persmelkia visą Pauliaus VI gyvenimą.

Paulius VI aistringai, džiaugsmingai, kartais skaudžiai mylėjo Bažnyčią visą savo gyvenimą. Jis buvo išrinktas popiežiumi per Vatikano II Susirinkimą, kai, greta šviesos ir vilčių, netrūko įtampų. Jis save eikvojo Bažnyčiai. Jis turėjo, pasak popiežiaus Pranciškaus, tikrą ganytojo širdį, buvo tikras krikščionis, mokantis mylėti. Jis gerai suprato, kad Bažnyčia yra Motina, kuri veda prie Kristaus. Todėl troško, kad Bažnyčia kalbėtų žmogui, uoliai vykdytų savo misiją, mylėtų, išlaisvintų. Tokie pat klausimai tinka ir mums: ar iš tikro esame Bažnyčia, vieningai susibūrusi aplink Kristų? Ar pajėgiame išeiti į egzistencijos periferijas ir jį skelbti? Ar liksime užsidarę savo grupelėse, savo bažnytėlėse? Ar mylime didžiąją Bažnyčią, Bažnyčią Motiną, kuri mus siunčia į misiją, kviečia išeiti iš savęs?

Meilė žmogui, kuri yra susijusi su meile Kristui, mus verčia susitikti žmogų, gerbti jį, atpažinti, patarnauti jam. Tačiau tai nėra paprasta. Žmogumi tapusio Dievo religija, pasak Pauliaus VI, susiduria su Dievu norinčio tapti žmogaus religija. Tai suteikia šviesos ir mums šiandien pasaulyje, neigiančio žmogų, labiau linkusio eiti gnosticizmo, pelagianizmo keliu, nepripažįstančiu žmogumi tapusio Dievo, arba nepripažįstančiu paties Dievo, tik prometėjišką žmogų. Galime kalbėti Pauliaus VI žodžiais: „Bažnyčia yra paveldėtoja Kristaus, kuris priėmė kūną ir todėl tarnauja žmogui, myli žmogų, tiki žmogumi“.

Tegu Pauliaus VI liudijimas maitina mumyse meilės Kristui, meilės Bažnyčiai liepsną, norą skelbti Evangeliją šiandienos žmogui su gailestingumu, kantrumu, drąsa, džiaugsmu, – linkėjo popiežius Pranciškus. (SAK / RK / Vatican News)

2018 spalio 12, 10:34