Paieška

Vatican News
Vyskupų Sinodas Vyskupų Sinodas  (Vatican Media)

Baigėsi trečiasis Sinodo etapas. Prasideda baigiamųjų dokumentų rengimas

Šeštadienio rytą Vyskupų Sinodo tėvai buvo susirinkę į septynioliktąjį bendrąjį posėdį, kurio metu buvo pristatytos ketvirtadienį ir penktadienį vykusio darbo kalbinėse grupėse išvados, liečiančios Darbo dokumento trečiąjį skyrių.

Per pastarąsias dvi su puse savaitės nuo Sinodo pradžios, vyskupai ir kiti dalyviai, remdamiesi savo patirtimi, atstovaujamų šalių ir bendruomenių specifika, pasisakė visomis Sinodo Darbo dokumente numatytomis temomis, kurios buvo pasiūlytos pasirengimų proceso metu. Pirmosiomis Sinodo dienomis buvo nagrinėjama pirmoji Darbo dokumento dalis: „Atpažinti. Bažnyčia įsiklauso į tai, kas vyksta“. Šiame Sinodo darbo etape pasisakė ir Bažnyčiai Lietuvoje atstovaujantis Vilniaus augziliaras vysk. Darius Trijonis. Jis, primindamas didžiausią šių dienų Bažnyčios gyvenimo Lietuvoje aktualiją – popiežiaus apsilankymą  – kalbėjo apie istorinės atminties saugojimo svarbą ir apie ryšius tarp jaunosios ir vyresnių kartų žmonių. Išklausius visus, norėjusius pasisakyti šiame etape, toliau darbas buvo tęsiamas kalbinėse grupėse, kurių iš viso yra 14. Antrajame etape buvo nagrinėjama tematika, numatyta antrojoje Darbo dokumento dalyje: „Interpretuoti. Tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“. Taip pat ir šiame etape pirmiausia išklausyta maždaug šimto pasisakymų ir po to darbas buvo tęsiamas kalbinėse grupėse. Po to pereita prie trečiosios temų dalies, Darbo dokumente pavadintos: „Pasirinkti. Sielovadinio ir misionieriško atsivertimo keliai“. Užbaigus ir šios dalies tematikos analizę, kalbinėse darbo grupėse suformuluotos išvados buvo paskelbtos šio šeštadienio rytą vykusiame bendrajame posėdyje.

Bažnyčia turi leisti, kad jaunimo poreikiai ir svajonės „sutrukdytų“ jos gyvenimo rutiną, sakoma Sinodo tėvų išvadose. Bažnyčia turi išgristi jaunimo balsą, suprasti jų svajones, atsiliepti į jų lūkesčius. Tam negana tik naujų techninių sprendimų, tik naujų sielovados metodikų, bet reikia tikro sielovadinio ir misionieriško atsivertimo. Jauni žmonės neturi būti suvokiamas tik kaip adresatai, tik kaip tie, į kuriuos nukreipta sielovados veikla, bet ir kaip aktyvūs sielovados proceso dalyviai, kurie dalijasi atsakomybe priimant sprendimus. Vienos darbo grupių pateiktoje ataskaitoje jaunimo įjungimo į aktyvią sielovadą būtinumas iliustruojamas bibline scena – Evangelijos pasakojimu apie duonos padauginimo stebuklą. Veiksmo centre yra Kristus, tačiau esmiškai svarbus vaidmuo tenka ir kitiems. Reikia visų dalyvavimo, kad Viešpats galėtų daryti stebuklus.

Ir šios Darbo dokumento dalies analizėse Sinodo tėvai mini problemas ir iššūkius, tiek paties jaunimo gyvenimui, tiek jų, kaip Bažnyčios narių, savivokai ir atsakingam dalyvavimui Bažnyčios misijoje. Pirmiausiai paminėtas maskulinizmas, nepakankamai pripažįstamos moterų teisės, atvirumo ir aiškumo stoka kai kalbama apie homoseksualius asmenis ar bendrai seksualinės moralės klausimais. Dar kartą priminta klero pedofilijos atvejų ir jų dangstymo padaryta žala Bažnyčios patikimumui jaunimo akyse.

Taip pat kalbama apie ugdymą, vėl paminėtas nepamainomas šeimos vaidmuo, dar kartą sugrįžta prie skaitmeninių technologijų nulemtų permainų, paliestos jaunimo ateitį lemiančios socialinės problemos. Dar kartą primintas visiems žmonėms skirtas, tačiau jaunimo ypatingai išgyvenamas, pašaukimas į šventumą.

Vyskupų Sinodas tęs darbą dar visą ateinančią savaitę. Visų iki šiol pateiktų išvadų pagrindu bus redaguojamas baigiamasis Sinodo dokumentas, kurio kiekvieną straipsnį vyskupai turės patvirtinti balsavimu. Taip pat bus parengtas Sinodo laiškas jaunimui.  (JM / VaticanNews)

2018 spalio 20, 17:45