Paieška

Vatican News
Vyskupų Sinodas Vyskupų Sinodas 

Vyskupų Sinodas. Jaunimas – Bažnyčios ir pasaulio gyvenimo „seismografas“

Nuo praėjusio trečiadienio Vatikane vykstantis Vyskupų Sinodas užbaigė pirmąjį darbo etapą. Antradienio rytą bendrame posėdyje buvo pristatytos kalbinėse darbo grupėse parengtos išvados, liečiančios pirmąją iš trijų Sinodo darbo dokumento dalių – apie Bažnyčios pareigą įsiklausyti į jaunimo gyvenimo tikrovę.

Sinodo tėvai įvarius šios tematikos aspektus palietė savo pasisakymuose bendruose posėdžiuose pirmosiomis Sinodo darbo dienomis. Po to darbas buvo tęsiamas kalbinės grupėse, kurių yra keturiolika: keturios anglų kalbos grupės, po tris – italų ir prancūzų, dvi ispanų, po vieną – vokiečių ir portugalų. Visų darbo grupių išvados buvo pristatytos antradienio ryto bendrame posėdyje. Dabar Sinodo dėmesys bus skiriamas antrojoje darbo dokumento dalyje numatytai tematikai – tikėjimui ir pašaukimo atpažinimui.

Keturiolikos darbo grupių pateiktose išvadose dažniausiai kartojasi įsitikinimas, kad Bažnyčia jaunimo atžvilgiu turi būti empatiška ir dialogiška, kad reikia vengti tik sau pačiai suprantamo kalbėjimo stiliaus, kad reikia nuoširdžiu liudijimu laimėti jaunimo pasitikėjimą. Jaunimas yra tarsi „seismografas“, tuoj pat reaguojantis į visas blogybes pasaulio ir Bažnyčios gyvenime.

Darbo grupėse aptarta ir skaitmeninių technologijų atnešta kultūros kaita. Viena vertus, šios technologijos atnešė anksčiau neįsivaduojamas komunikavimo galimybes, o antra vertus – tuo pat metu atsirado ir naujos vienatvės formos. Atkreiptas dėmesys ir į kartu su naujų technologijų ir komunikavimo būdų paplitimu atsiradusį naujo neraštingumo pavojų – nesugebėjimą susikaupti, nemokėjimą suprasti sudėtingų tekstų. Reikia ugdyti jaunimą atsakingai naudotis naujomis komunikavimo priemonėmis. Taip pat nereikia užmiršti, kad dar daugelio vietų pasaulyje ir daugybės jose gyvenančių žmonių naujos technologijos dar nėra pasiekusios. O tai primena apie pasaulį dalijančius ekonominius ir civilizacinius skirtumus.

Keturiolikoje darbo grupių kalbėta ir apie lytinio išnaudojimo skandalus Bažnyčioje. Tai didžiulis smūgis Bažnyčios patikimumui, ypač jaunimo pasitikėjimui Bažnyčia. Kovodama su šiais nusikaltimais ir neleisdama jiems kartotis, Bažnyčia turi dėmesingai ir su meile padėti nukentėjusiems, siekti atleidimo ir susitaikinimo su jais. Taip pat pabrėžtas būtinumas atnaujinti kalbėjimo stilių žmogaus lytiškumo klausimais, peržiūrėti ir su šia sritimi susijusią teologijos kalbą.

Darbo grupių pastabose apie migracijos reiškinį atkreipiamas dėmesys, kad ši problema liečia visų pirma jaunimą. Kalbant apie švietimą, dažnai kartojasi raginimas permąstyti katalikiškų mokyklų ir universitetų vaidmenį. Švietimo ir ugdymo klausimai turi būti svarstomi kartu su iššūkiais, su kuriais šiandien susiduria šeima. Kalbėta apie ganytojų ir kunigų formaciją. Darbui su jaunimu reikia ir charizmos, ir specialaus pasiruošimo. Reikia sugebėjimo atsiliepti į sekuliarizmo ir globalizacijos iššūkius, išmintingai derinti naujų laikų reikalavimus su tradicija.

Vyskupų Sinodo darbuose numatyta ir keletas papildomų kontekstinių renginių. Pats didžiausias tokių renginių buvo šeštadienio vakarą vykęs popiežiaus ir Sinodo tėvų susitikimas su jaunimu, kurio dalyvių skaičius siekė beveik 7 tūkst. Po savaitės, spalio 23 d., numatomas kitas, gerokai mažesnis susitikimas. Popiežiškajame Šv. Augustino patristikos institute, šalia Vatikano, popiežius dar kartą susitiks su jaunimu, o susitikime dalyvaus ir vyresni, senelių kartos žmonės. Šia proga bus užbaigiamas keletą metų vykdytas projektas „Dalytis laiko išmintimi“ ir pristatoma knyga tuo pačiu pavadinimu. Knygoje, išleistoje anglų ir italų kalbomis, skelbiama apie du su puse šimto liudijimų apie skirtingų kartų santykius, surinktų trisdešimtyje pasaulio šalių. (JM / VaticanNews)

2018 spalio 09, 15:50