Paieška

Vatican News
Arkivysk. S. Gadecki Arkivysk. S. Gadecki 

Vyskupas iš Lenkijos apie rengiamą baigiamąjį Sinodo dokumentą

Ne tik sekmadienį, bet ir pirmadienį nevyko Vyskupų Sinodo posėdžiai. Praėjusią savaitę užbaigus pasisakymus ir paskelbus keturiolikoje kalbinių darbo grupių parengtas išvadas, likusios Sinodo dienos, nuo antradienio iki šeštadienio, skirtos baigiamųjų dokumentų rengimui ir patvirtinimui.

Sinodas turi parengti du dokumentus – baigiamuosius siūlymus ir Laišką jaunimui. Laiškui jaunimui rengti buvo sudaryta kelių Sinodo tėvų ir patarėjų komisija. Tekstas bus pristatytas visiems Sinodo tėvams ir, jų patvirtintas, bus paskelbtas prieš Sinodo pabaigą. Baigiamųjų išvadų dokumento rengimo procesas kiek sudėtingesnis. Remiamasi Darbo dokumente numatytos tematikos schema. Tačiau kiekvienas Darbo dokumento punktas papildomas ir modifikuojamas, atsižvelgiant į Sinodo posėdžių metu skambėjusius vyskupų pasisakymus ir darbo grupėse pateiktas išvadas. Visų darbo grupių išvados sutekės į baigiamojo dokumento projektą, kuris bus dar kartą analizuojamas darbo grupėse ir galiausiai Sinodo tėvai kiekvieną jo punktą atskirai patvirtins balsuodami bendrajame posėdyje.

Kaip sakė šią Sinodo tėvų laukiančią darbo stadiją komentuodamas Bažnyčios Lenkijoje atstovas arkivyskupas Stanisław Gądecki, savaime suprantama, kad nebus įmanoma į baigiamąjį dokumentą įtraukti visų šiomis savaitėmis girdėtų pasiūlymų; baigiamojo dokumento projektas bus tam tikra visko, apie ką kalbėta, sintezė. Remiamasi tuo, kas dar prieš Sinodo pradžią, pasirengimų proceso metu, buvo įtrauka į Darbo dokumentą, tačiau Sinodo metu Darbo dokumento schemoje siūlyta tematika buvo pagilinta, praplėsta, buvo paryškinti kai kurie aspektai, atsirado ir naujų. Labai svarbus momentas bus balsavimas už kiekvieną projekto punktą. Jo metu tie dalykai, kuriems nepritaria dauguma, paprasčiausiai bus pašalinti. Pagaliau ir nesistengiama kaip nors forsuoti dalykų, dėl kurių aišku, kad nesulauktų daugumos pritarimo, sakė lenkas arkivyskupas.

Bažnyčios Lenkijoje atstovas arkivyskupas Gądeckis, lenkų katalikų žinių agentūrai KAI duotame interviu neslėpė, jog prieš Sinodo pradžią bijota, kad gali būti pernelyg stipriai akcentuoti ir neproporcingai sureikšminti tokie dalykai kaip „kitos lytinio gyvenimo formos“, kaip reikalavimai peržiūrėti enciklikos „Humanae vitae“ mokymą, kaip skaistybės dorybės nuvertinimas ar siūlymas šventinti kunigais vedusius vyrus. Kai kurie šių dalykų buvo keliami Sinodo metu, tačiau jie didelio dėmesio nesulaukė, o apie kai kuriuos dalykus, kurių baimintasi prieš Sinodo pradžią, iš viso nebuvo kalbama.

Tarp kai kuriems sluoksniams rūpinčių klausimų buvo vadinamosios „kitokios lytinio gyvenimo formos“, homoseksualių asmenų įtraukimas į sielovadą, tačiau šiuo klausimu kalbėta palyginti atsargiai, atsižvelgiant į tai, ką skelbia Katekizmas ir Tikėjimo mokymo kongregacijos dokumentai. Didesnio dėmesio nesulaukė vedusiųjų vyrų kunigystės klausimas. Tai paprasčiausiai visai kita tema, nedaug bendra turinti su šiuo Sinodu. Gali būti, kad šis klausimas dar kartą sugrįš į Sinodo salę ateinančiais metais, kai bus kalbama apie Bažnyčią Amazonijoje.

Bažnyčios Lenkijoje atstovas Sinode paminėjo skaistybės dorybę. Argi galime nubraukti tai, kas 2000 metų buvo Bažnyčios mokyme svarbu, ką kankiniai patvirtino savo krauju? Pasak arkivyskupo Gądeckio, balsavimas pakoreguos galimus nukrypimus ir baigiamajame dokumente neliks dalykų, kurie galėtų kelti kontroversijas. (JM / VaticanNews)

2018 spalio 22, 15:10