Paieška

Vatican News
Popiežius pasirašo dokumentą Popiežius pasirašo dokumentą  (© Servizio Fotografico L'Osservatore Romano)

Popiežius nubaudė du vyskupus

Šventasis Sostas pranešė apie popiežiaus nutarimą pašalinti du vyskupus iš dvasininkų luomo. Šventojo Sosto Spaudos salė šeštadienį išplatino komunikatą apie popiežiaus spalio 11 dieną priimtą sprendimą.

Popiežius pašalino iš dvasininkų luomo du Čilės vyskupus: La Serena arkivyskupą emeritą Francisco José Coxą Huneeusą, kuris yra Schoenstatto kunigų kongregacijos narys, ir Iquique vyskupą emeritą Marco Antonio Órdenesą Fernándezą.

Abiem atvejais pritaikytas motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” straipsnis  21 § 2, 2°.

Popiežiaus spalio 11 dienos nutarimas nenumato apeliacijos galimybės.

Tikėjimo mokymo kongregacija apie popiežiaus nutarimą pranešė abiem asmenims per jų tiesioginius vyresniuosius jų gyvenamose vietose. Komunikate taip pat informuojama, kad pasaulietis Francisco José Cox Huneeus toliau lieka Schoenstatto kunigų kongregacijos nariu.

Buvęs dvasininkas, 85 metų amžiaus Francisco José Cox Huneeus, buvo įšventintas Schoenstatto kunigų kongregacijos kunigu 1961 metais. Jis yra buvęs dviejų svarbių Čilės vyskupijų ordinaras ir Popiežiškosios šeimos tarybos sekretorius, organizavo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apaštališkąją kelionę į Čilę 1987 metais. Jis buvo atleistas iš La Serena arkivyskupo pareigų už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius 2002 metais ir persikėlė gyventi į Vokietiją, izoliuotas nuo visuomenės ir atsidėjęs maldos ir atgailos gyvenimui. Paaiškėjus, jog jis ir Vokietijoje apkaltintas nepilnamečio seksualiniu išnaudojimu, jam buvo pradėta kanoninė byla. Maždaug tuo pačiu metu spalio pradžioje pranešta, kad viešai pašalintas jo vardas iš arkivyskupų atminimo plokštės ant La Serena arkivyskupijos katedros sienos.

Kitas iš dvasininkų luomo pašalintas vyskupas, 53 metų amžiaus Marco Antonio Órdenes Fernández, buvo įšventintas Iquique vyskupijos kunigu 1996 metais ir konsekruotas savo gimtosios vyskupijos vyskupu 2006 metais, tačiau po šešerių metų jį paskyręs popiežius Benediktas XVI atleido jį iš ordinaro pareigų. Tuo metu, kai Čilės spauda pranešė apie kaltinimus, jog Órdenes seksualiniai išnaudojo nepilnametį 2009 metais, Vatikanas pradėjo tyrimą dėl seksualinių nusikaltimų kito jaunuolio atžvilgiu. Kaltinimai lietė laikotarpį prieš Órdeneso konsekravimą vyskupu, kai jam buvo 47 metai.

Popiežius Pranciškus rugsėjo mėnesį per susitikimą Airijoje su jėzuitų bendruomene be kita ko sakė, jog „ši išnaudojimų drama, ypač kai yra plačių proporcijų ir sukelia didelį pasipiktinimą, kaip kad atvejai Čilėje, Airijoje ar Jungtinėse Valstijose, yra lydima elitizmo ir klerikalizmo, nesugebėjimo būti arti Dievo tautos. Elitizmas ir klerikalizmas yra palankūs kiekvienai piktnaudžiavimo formai. Anksčiau už seksualinį išnaudojimą yra piktnaudžiavimas galia ir sąžine. Dėl to prašau jus pagalbos. Drąsos. Būkite drąsūs! Turime pranešti teisėsaugai apie atvejus, apie kuriuos sužinome. Sekusaliniai nusiklatimai yra piktnaudžiavimo galia ir sąžine pasekmė.“ (SAK / Vatican News)

2018 spalio 13, 13:37