Paieška

Vatican News
Šv. Petro aikštė Šv. Petro aikštė  (Vatican Media )

Buvusio kardinolo Th. E. McCarricko byla: išsamus tyrimas Vatikane

Tiek išnaudojimai, tiek jų dangstymas nebegali būti toleruojami, o skirtingas elgesys su vyskupais, kurie išnaudojo arba dangstė, yra išraiška tokio klerikalizmo, kuris niekada nebebus priimtinas.

Buvusio kardinolo Theodoro Edgaro McCarricko, kuriam šią vasarą sukako 88 metai, byla tapo ir tebėra didele žaizda Jungtinių Amerikos Valstijų katalikams ir ne vien.

Vienas vertus, ilgus metus jis buvo vienas iš katalikų bendruomenės lyderių JAV, pelnęs pagarbą savo sielovadiniu darbu, socialinio teisingumo iniciatyvomis, savo išprusimu. Kita vertus, pastaraisiais keleriais metais, ypač nuo 2017-ųjų, į dienos šviesą iškilo pasipiktinimą keliantis jo elgesys su jaunais seminaristais ar kunigais.

2017 metais Niujorko arkivyskupija informavo Šventąjį Sostą apie tai, kad vienas asmuo apkaltino kardinolą seksualiniu išnaudojimu praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje. Popiežius įpareigojo arkivyskupiją atlikti tyrimą. Jau jo metu Theodoras McCarrickas atsistatydino iš kardinolų kolegijos, o popiežius Pranciškus uždraudė bet kokią viešą veiklą ir įpareigojo atgailai bei maldai, be to užvesta kanoninė byla.

Spalio 6 dieną Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, popiežiui suprantant ir atsiliepiant į tikinčiųjų pasimetimą, jog tai nėra proceso pabaiga: popiežius Pranciškus, atsižvelgdamas ir į kitus kaltinimus, nurodė atlikti išsamų tyrimą visuose Šventojo Sosto institucijų archyvuose.

Komunikate rašoma, jog „Šventasis Sostas supranta, kad faktų ir aplinkybių tyrimas gali parodyti pasirinkimus, kurie galėtų neatitikti šiandieninio tokių klausimų sprendimų. Vis dėlto, kaip sakė popiežius Pranciškus, „eisime tiesos keliu, kad ir kur mus nuvestų“ (2015 rugsėjo 27, Florida). Tiek išnaudojimai, tiek jų dangstymas nebegali būti toleruojami, o skirtingas elgesys su vyskupais, kurie išnaudojo arba dangstė, yra išraiška tokio klerikalizmo, kuris niekada nebebus priimtinas“. Šventojo Sosto spaudos tarnyba pakartoja popiežiaus Pranciškaus primygtinį kvietimą vienytis, kad nei Bažnyčios viduje, nei išorėje daugiau nebebūtų kenkiama visuomenės nekalčiausiems ir pažeidžiamiausiems. Tai yra visų uždavinys. Toks yra tikras atsakymas į blogį. Jis taip pat, Bažnyčioje, reiškia pasiryžimą pripažinti nuodėmes ir klaidas praeityje su atgailos nuostata, kuri atnaujina iš vidaus. Galiausiai komunikate pabrėžiama, kad McCarrick bylą liečiančio tyrimo išvados bus paviešintos.

Spalio 6 dieną taip pat paskelbtas kardinolo Marco Ouellet atviras laiškas, adresuotas arkivyskupui Carlo Maria Viganò, buvusiam nuncijui Vašingtone, kuris paskelbė keletą laiškų ir interviu, tvirtindamas, jog kardinolo Theodoro McCarricko nusižengimai žinomi jau seniai, kad popiežius Benediktas XVI buvo jam skyręs sankcijas, kurias popiežius Pranciškus panaikino. Arkivyskupas Viganò pareiškė, jog pats popiežius Pranciškus tapo dangstymo bendrininku ir turi atsistatydinti. Jis taip pat viešai paprašė kardinolo Oullet liudijimo, kuris esą tik patvirtins jo žodžius.

Tačiau kardinolas Ouellet, kuris nuo 2010 metų eina Vyskupų kongregacijos prefekto pareigas, paneigė arkivyskupo Viganò kaltinimą, jog Pranciškus atšaukė Benedikto XVI sankcijas. Jo vadovaujamos kongregacijos archyvo patikrinimas parodė, kad tokių sankcijų nebuvo. Tiesa yra ta, kad pradėjus sklisti balsams tuomet dar kardinolui McCarrickui buvo rekomenduotas diskretiškas gyvenimo būdas dėl Bažnyčios ir jo paties gėrio, tačiau tai nebuvo sankcijos ar kanoninės bausmės, nes tuo metu, kitaip nei šiandien, nebuvo pakankamų, patikimų ar naujų įrodymų dėl jo kaltės. Kardinolas Ouellet taip pat patikslino, kad tokių įrodymų iš Vašingtono nunciatūros negauta ir paties Viganò tarnybos metu. Pasak Vyskupų kongregacijos prefekto, todėl, nors kas savaitę susitinka įvairiais vyskupus liečiančiais klausimais su popiežiumi, McCarricko vardas šiuose susitikimuose nebuvo minimas, išskyrus pastaruosius mėnesius. Kardinolas Oullet pridūrė, kad popiežiaus sprendimai priimami atsižvelgiant į turimas žinias: jie kiek įmanoma pasveriami, tačiau nėra neklystantys. Pasak kardinolo, arkivyskupas Viganò popiežiaus atžvilgiu padarė didelę neteisybę, kurią jis kviečia atitaisyti.

Tuo tarpu šiomis dienomis Romoje vėl lankosi JAV vyskupų konferencijos vadovai, pirmininkas Galvestono-Hjustono arkivyskupas kardinolas Daniel DiNardo, vicepirmininkas Jose Gomez, Los Andželo arkivyskupas. Spalio 8-ąją jie susitiko su popiežiumi Pranciškumi. Tai buvo jau prieš keletą mėnesių suplanuotas susitikimas, tačiau galima spėti, kad jame taip pat apžvelgiami ir sprendžiami su McCarricko byla susiję klausimai. (RK / Vatican News)   

2018 spalio 08, 16:10