Paieška

Humanitariniu koridoriumi į Italiją atvykę Sirijos pabėgėliai Humanitariniu koridoriumi į Italiją atvykę Sirijos pabėgėliai 

Vatikanas kviečia spręsti humanitarinę krizę Sirijoje ir Irake

JTO duomenimis, stokojančių žmonių regione skaičius gerokai viršija dvidešimt milijonų: Sirijoje vos ne trylika milijonų pagalbos stokojančiųjų, Irake - per devynis milijonus žmonių.

Šventasis Sostas rengia tarptautinę konferenciją apie Sirijos ir Irako humanitarinę krizę. Per penkias dešimtis katalikiškų labdaros organizacijų atstovų, Irako, Sirijos ir kaimyninių šalių vyskupijų ir kitų bažnytinių institucijų  vadovai, taip pat nuncijai, atstovaujantys popiežiui Sirijoje, Irake, Libane ir Turkijoje, dvi dienas, rugsėjo 13 ir 14, Popiežiškajame Urbono universitete dalyvaus konferencijoje, kurią rengia Popiežiškoji tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija.

Konferencijos dalyviams bus pristatyta Dikasterijos ataskaita apie bažnytinių institucijų atsiliepimą į Sirijos ir Irako humanitarinę krizę 2017-2018 metais.

Po dikasterijos vadovų įvadinių kalbų į konferencijos dalyvius kreipsis Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin, regione tarnaujantys nuncijai ir Jungtinių Tautų organizacijos aukštasis komisaras pabėgėlių klausimams Filippo Grandi, pristatysiantis dabar migruojančių žmonių iššūkius ir perspektyvas krizės areale.

Vienas iš pagrindinių tarptautinės konferencijos tikslų – padėti katalikiškoms labdaros organizacijoms sutelkti jėgas bendradarbiavimui konkrečiais klausimais su krizės padarinius regione šalinančiomis regiono institucijomis. Taip pat bus skiriamas dėmesys sudėtingam sugrįžtančių pabėgėlių ir migrantų įsikurdinimo savo kilmės bendruomenėse klausimui. Darbo grupėse suformuluoti pasiūlymai bus įteikti Popiežiškosios tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektui kardinolui Peteriui K.A. Turksonui. Tarptautinės konferencijos dalyvius audiencijoje priims popiežius Pranciškus.

Konfliktas Sirijoje ir Irake sukėlė vieną rimčiausių pastaraisiais dešimtmečiais humanitarinių krizių pasaulyje. Popiežius Pranciškus daug kartų atkreipė pasaulio dėmesį į šią humanitarinę krizę. Šventasis Sostas aktyviai prisideda prie pastangų ją užbaigti, tiek diplomatiniais veiksmais, tiek per pagalbos ir humanitarinės paramos programas. Nuo 2014 metų bažnytinės institucijos šiam tikslui skyrė daugiau kaip milijardą dolerių, tokiu būdu kasmet suteikdamos konkrečią pagalbą daugiau kaip keturiems milijonams asmenų.

JTO duomenimis, stokojančių žmonių regione skaičius gerokai viršija dvidešimt milijonų: Sirijoje vos ne trylika milijonų pagalbos stokojančiųjų, Irake - per devynis milijonus žmonių. Taip pat vidaus pabėgėliai skaičiuojami milijonais: Sirijoje - daugiau kaip šeši milijonai vidaus pabėgėlių, Irake - per du milijonus. Be to, apie 5,6 milijono pabėgėlių prisiglaudė kaimyniniuose kraštuose: Turkijoje, Libane, Jordanijoje, Irake ir Egipte. Savanoriškai į Iraką sugrįžo kiek mažiau nei keturi milijonai buvusių pabėgėlių. (SAK / Vatican News)

2018 rugsėjo 11, 15:35