Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir katalikiškų labdaros organizacijų tarptautinės konferencijos apie Sirijos ir Irako humanitarinę krizę dalyviai Popiežius Pranciškus ir katalikiškų labdaros organizacijų tarptautinės konferencijos apie Sirijos ir Irako humanitarinę krizę dalyviai  (Vatican Media )

Popiežius prašo užbaigti karą Sirijoje ir kitur regione

Katalikiškų labdaros organizacijų susitikimas Vatikane rugsėjo 13-14 dienomis buvo šeštasis Bažnyčios atsiliepimo į Sirijos, Irako ir Artimųjų Rytų krizę koordinavimo susitikimas, kurį surengė Popiežiškoji tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, bendradarbiaujant Vatikano valstybės sekretoriatui ir Rytų Bažnyčių kongregacijai. Šių metų susitikime aktyviai dalyvavo Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių sekcija, kuriai tiesiogiai vadovauja popiežius Pranciškus

Popiežius prašo Sirijoje, Irake ir kitur regione įveikti interesų logiką, atsidėti taikos tarnystei ir užbaigti karą. Šventasis Tėvas kalbėjo penktadienį katalikiškų labdaros organizacijų susitikimo apie Sirijos ir Artimųjų rytų humanitarinę krizę dalyviams.

Popiežius dėkojo regiono kraštams už pastangas gelbėti milijonus benamių ir pabėgėlių, didžiai įvertino susitikime dalyvavusių katalikiškų ir nekatalikiškų labdaros organizacijų įnašą, įsakmiai dėkojo JT Aukštajam komisarui pabėgėlių klausimams Filippo Grandi.

Šventais Tėvas pasakė, kad kasdien maldoje pristato Viešpačiui regiono Bažnyčios ir gyventojų kančias ir poreikius, prisimena taip pat visus, kurie rūpinasi suteikti pagalbą.

Pasak popiežiaus, per ilgai regionas kenčia nuo konfliktų, o Sirijos, Irako ir kitų regiono krašto gyventojų padėtis toliau kelia didelį rūpestį.

„Yra pavojus krikščionims išnykti kaip tik toje žemėje, iš kurios į pasaulį pasklido Evangelijos šviesa. Šventoji Bažnyčia, bendradarbiaudama su seseriškomis Bažnyčiomis, stropiai darbuojasi, kad šioms bendruomenėms būtų užtikrinta ateitis. Bažnyčios meilės liudijimas, kuriuo ji įsiklauso ir stengiasi atsiliepti į pačių silpniausiųjų ir varstančiųjų pagalbos prašymus, yra šviesus ženklas dabarčiai ir vilties sėkla, kuri duos vaisių ateityje.“

Šventasis Tėvas pagyrė katalikiškas labdaros organizacijas už didžiulį darbą padedant Ninevės regiono krikščionių bendruomenėms sugrįžti į Iraką ir už „Atvirų ligoninių“ projektą, leidžiantį suteikti medicininę priežiūrą daugeliui ligonių Sirijoje.

Pasak popiežiaus, negalima nematyti priežasčių, kurios privertė milijonus žmonių palikti savo gimtines. Tuo pačiu Šventasis Tėvas drąsino tarptautinę bendruomenę ir visus atsakinguosius pasiryžti padėti pabėgėliams saugiai sugrįžti į namus.

„Užtikrinti jiems apsaugą ir ateitį yra pilietiška pareiga. Nušluostydama vaikų, kurie nematė kito, kaip griuvėsius, mirtį ir naikinimą, ašaras, pasaulis atras orumą. Visi, kurie darbuojasi Bažnyčios vardu tegu toliau rūpinasi vaikų švietimu, jaunimo įdarbinimu, senelių slauga, psichologinių žaizdų gydymu, neužmirštant sužeistų širdžių, kurias Bažnyčia pašaukta gydyti. „Neškite atleidimą, kur įžeidimas; vienybę, kur nesantaika.“

Popiežius kvietė melsti šv. Pranciškaus malda: „Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ... ir leisk man nešti šviesą“. Būti taikos ir šviesos pasiuntiniais – tai mano linkėjimas kiekvienam iš jūsų, sakė popiežius, visiems dėkodamas už jų ir visų geros valios žmonių pastangas, visiems prašė Viešpaties palaiminimo ir Mergelės Marijos užtarimo. (SAK / Vatican News)

2018 rugsėjo 14, 14:23