Paieška

Popiežius ir arkivysk. Edgaras Peña Parra Popiežius ir arkivysk. Edgaras Peña Parra 

Paskirtas naujas Valstybės sekretoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

Venesuelietį arkivyskupą Edgarą Peña Parra – šiuo metu apaštališkąjį nuncijų Mozambike – popiežius Pranciškus paskyrė Vatikano Valstybės sekretoriaus pavaduotoju bendriesiems reikalams. Jis pradės eiti pareigas spalio 15 d.

Arkivyskupas Edgaras Peña Parra gimė 1960 m. Venesuelos Marakaibo mieste. Kunigystės šventimai jam suteikti 1985 m. Nuo 1993 m. dirba Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. 2011 m. buvo paskirtas nuncijumi Pakistane ir konsekruotas vyskupu. Nuo 2015 m. vadovavo nunciatūrai Mozambike.

Valstybės sekretoriatą - pagrindinę instituciją, padedančią popiežiui vykdyti jo misiją – sudaro du skyriai: bendrųjų reikalų ir santykių su valstybėmis. Santykių su valstybėmis skyrius – tai Šventojo Sosto diplomatinė tarnyba. Bendrųjų reiklų skyrius koordinuoja Romos Kurijos institucijų veiklą, yra atsakingas už Vatikano vidaus gyvenimo reikalus. Visam Valstybės sekretoriatui vadovauja kardinolas Valstybės sekretorius; diplomatinei tarnybai vadovauja Sekretorius santykiams su valstybėmis; o vidaus reikalus tvarko Pavaduotojas bendriesiems reikalams.  (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 15, 13:03