Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Gėda ir skausmas. Popiežius nukentėjusiųjų pusėje

Gėda ir skausmas. Popiežius nukentėjusiųjų pusėje, - pareiškė Šventojo Sosto spaudos salės vadovas Greg Burke, komentuodamas Junginėse Amerikos Valstijose paskelbtą ataskaitą apie Katalikų Bažnyčios dvasininkų lytinių nusikaltimų atvejus prieš nepilnamečius Pensilvanijos valstijoje.

„Susipažinus su Pensilvanijoje šią savaitę paskelbta ataskaita, tik dviem žodžiais įmanoma išsakyti tai, ką jaučiame sužinoję apie tuos pasibaisėtinus nusikaltimus: gėda ir skausmas. Šventasis Sostas labai rimtai vertina darbą, kuri atiliko Pensilvanijos didžioji žiuri (Investigating Grand Jury) ir jos paskelbtą išsamų raportą. Šventasis Sostas griežtai smerkia nepilnamečių seksualinį išnaudojimą. Raporte minimi nusikaltimai yra smerktini tiek baudžiamosios teisės, tiek moraline prasme. Tais veiksmais buvo išduotas pasitikėjimas ir iš nukentėjusiųjų buvo atimtas orumas ir tikėjimas“.

„Bažnyčia turi pasimokyti iš skaudžios praeities; turi prisiimti atsakomybę ir tie, kurie išnaudojo, ir tiek, kurie leido, kad tai atsitiktų. Didžioji dalis išnaudojimo atvejų, apie kuriuos kalbama ataskaitoje, įvyko praėjusiame šimtmetyje arba iš karto po 2000 metų. Nebuvo nustatyta naujų atvejų po 2002 m., tad didžiosios žiuri išvados sutampa su ankstesnėmis studijomis, patvirtinančiomis, kad Katalikų Bažnyčios Jungtinėse Valstijose atliktos reformos drastiškai sumažino kunigų įvykdomų lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius skaičių. Šventasis Sostas drąsina tęsti reformas ir budėti visuose Katalikų Bažnyčios lygmenyse, kad būtų garantuota nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsauga, taip pat pabrėžia, kad reikia laikytis civilinių įstatymų, įskaitant pareigą pranešti teisėsaugai apie nepilnamečių išnaudojimo atvejus“.

„Šventasis Tėvas, sakoma Grego Burke pareiškime, gerai supranta kaip labai šie nusikaltimai gali sužeisti žmonių tikėjimą ir dvasią. Jis taip pat kartoja raginimą negailėti jėgų, kad nepilnamečiai ir pažeidžiami suaugusieji būtų saugūs Bažnyčioje ir visoje visuomenėje. Aukos turi žinoti, kad popiežius yra jų pusėje. Nukentėjusieji jam yra prioritetas, Bažnyčia turi juos išklausyti, kad būtų išrautas su šaknimis šis tragiškas siaubas, kuris sugriauna nekaltųjų gyvenimus“.

* * *

Pensilvanijos didžiosios žiuri paskelbtos ataskaitos rengimas truko dvejus metus. 900 puslapių tekste aptariami Katalikų Bažnyčios dvasininkų lytiniai nusikaltimai prieš nepilnamečius, įvykdyti per pastaruosius septynis dešimtmečius. Ataskaitoje kalbama apie tris šimtus nusikaltusių dvasininkų ir daugiau kaip tūkstantį nukentėjusiųjų. (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 17, 12:55