Paieška

Mons. Giovanni Battista Montini, būsimasis popiežius Paulius VI, 1937 gegužės 10 d. Mons. Giovanni Battista Montini, būsimasis popiežius Paulius VI, 1937 gegužės 10 d. 

Būsimo šventojo Pauliaus VI mirties keturiasdešimtosios metinės

Prieš keturiasdešimt metų rugpjūčio 6 d. mirė popiežius Paulius VI, Giovanni Battista Montini, palaimintasis, kurį Šventasis Tėvas Pranciškus kanonizuos visuotinės Bažnyčios šventuoju šių metų spalio 14 dieną.

T. Antonio Marazzo, C.SS.R., palaimintojo bylos postulatorius sako, kad Bažnyčia nuo Pauliaus VI mirties prieš keturiasdešimt metų toliau žengia nauju, Vatikano II Susirinkimo pradėtu keliu, kurio esminis bruožas yra žmogaus asmens iškėlimas: Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, žmogų kilnų, orų. Montini, Paulius VI – tokiomis sampratomis dalijosi dar būdamas jaunas kunigas. Įdomu tai, kad abu stebuklai, tiek tas, kuris buvo pristatytas jo beatifikacijai, tiek ir antrasis jo kanonizavimui, yra kažkuo ypatingi. Abu įvyko negimusiems kūdikiams. Montini gyvenimas dar mažai žinomas, dar pilnutinai neapsireiškė kaip istorija, tačiau jau yra istorija. Todėl Paulių VI galime vadinti gimstančios gyvybės globėju.

T. Antonio Marazzo, Redemptoristų – Švenčiausiojo Išganytojo kongregacijos kunigas, yra ne vien Pauliaus VI kanoninės bylos postulatorius. Jam Redemtoristų kongregacija pavedusi kuruoti Redemptoristų kunigo Garbingojo Dievo tarno Antonio Maria Losito, C.SS.R. (1838-1917), kanoninę šventumo bylą. Portale, skirtame garbingajam Dievo tarnui išsamiai pristatoma postulatorius ir postulatūra.

Postulatorius supažindina žmones su Bažnyčios Dievo tarnų ir tarnaičių gyvenimu ir šventumu bei rūpinasi tikinčiųjų pamaldumu į juos, bendradarbiauja su kandidatus į šventuosius iškėlusiomis vyskupijomis ir vienuolinėmis kongregacijomis bei palaiko ryšius su Šventųjų skelbimo kongregacija Romoje, nuo kurios sprendimų priklauso bylų eiga, kryptis ir likimas, dalyvauja beatifikacijos bylos procesuose, kaupia dokumentaciją, liudijimus ir žinias apie patirtas malones ir stebuklus, ugdo tikinčiųjų pamaldumą maldomis, apeigomis, piligrimystėmis, relikvijų gerbimu, leidiniais ir devocionalijomis, kad tikintieji galėtų patirti gyvą ir asmeninį ryšį su kandidatais į šventuosius, nes šventieji yra gyvi, į juos galima kreipti prašymus, nes jie sudaro Bažnyčios „šeimą danguje“, gyvuojančią ir dalyvaujančia Bažnyčios gyvenime čia, žemėje.

Postulatorių pareiga supažindinti žmones su Dievo tarnų ir tarnaičių gyvenimu ir šventumu todėl, kad šventieji yra sektino gyvenimo pavyzdžiai ir mokytojai. Jų raštų, biografijos sklaida ir mokymo tyrimu siekiama kandidatus į šventuosius susieti su kasdienos faktais, žmonėmis ir problemomis, kad jie prisidėtų formuojant žmonijos civilizaciją. (SAK / Vatican News)

Būsimo šventojo Pauliaus VI mirties keturiasdešimtosios metinės
2018 rugpjūčio 06, 15:00