Paieška

Vatican News
Iš k. Italijos ambasadorius prie Šventojo Sosto Pietro Sebastiani, Apaštališkasis nuncijus Italijoje arkivysk. Paul Tscherrig, Popiežiaus vikaras Romos miestui kard. Angelo De Donatis, Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin, Italijos prezidentas Sergio Mattarella, paskirtasis Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Giovanni Angelo Becciu ir Akvilos arkivyskupas, kard. Giuseppe Petrocchi. Iš k. Italijos ambasadorius prie Šventojo Sosto Pietro Sebastiani, Apaštališkasis nuncijus Italijoje arkivysk. Paul Tscherrig, Popiežiaus vikaras Romos miestui kard. Angelo De Donatis, Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin, Italijos prezidentas Sergio Mattarella, paskirtasis Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Giovanni Angelo Becciu ir Akvilos arkivyskupas, kard. Giuseppe Petrocchi. 

Kardinolas Becciu: būtina sugrįžti į tikrojo evangelizavimo kelią

Kardinolas Giovanni Angelo Becciu, būsimasis Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, trečiadienį Italijos Respublikos prezidento kvietimu su kitais naujais italais kardinolais Kvirinalo rūmuose dalyvavo tradiciniame naujų kardinolų priėmime.

Paskirtasis Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Becciu, daugiau nei dešimtmetį ėjęs Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotojo pareigas mano, jog Šventųjų skelbimo kongregacija įpareigota padėti Bažnyčiai atskleisti savo specifinę misiją: Bažnyčia užgimė tam, kad padėtų žmonijai dar čia žemėje patirti Dievą, o tai reiškia „siekti būti šventesniems“, pasakė kardinolas Becciu pokalbyje ispanų savaitraščiui „Vida Nueva“, kuris naujajam kardinolui paskyrė žurnalo viršelį.

Iš Sardinijos kilęs kardinolas Becciu pasakė esąs labai laimingas, kad pal. popiežius Paulius VI netrukus bus paskelbtas šventuoju. Popiežiaus kanonizavimas įvyks spalio 14 dieną. Kardinolas Becciu, kuris buvo įšventintas kunigu 1972 metais, prisiminė jog visi žavėjosi popiežiumi Pauliumi VI, kuris vadovavo Bažnyčios atsinaujinimui po Vatikano antrojo susirinkimo.

Popiežius Paulius VI visus mus karštai skatino aukotis dėl Bažnyčios gerovės. Jis vadovavo Bažnyčiai itin sudėtingais laikais, pridūrė kardinolas Becciu.

Pokalbyje kardinolas pasidalijo samprotavimais apie Bažnyčios nukrikščionėjimą. Ką daryti? Pasmerkti nukrikščionėjimą? Lieti ašaras dėl praėjusių laikų? Tačiau taip elgtis nekrikščioniška. 

Dievas mums suteikė galimybę gyventi čia, šioje žemėje, dabar, todėl turim rasti sprendimų. Reikia dirbti iš peties stengiantis atkurti savo krikščioniškas bendruomenes, kad palaipsniui susigražintume žmones krikščionybei. Čia kalbama ne apie metus ar kartas, o apie būtinumą sugrįžti į tikrojo evangelizavimo kelią, tvirtino septyniasdešimtmetis kardinolas Becciu.

Kardinolas Giovanni Angelo Becciu su kitais naujais italais kardinolais trečiadienį dalyvavo Italijos Respublikos prezidento surengtame tradiciniame priėmime naujiesiems italams kardinolams.

Popiežius Pranciškus birželio 28 dieną paskyrė 14 naujų kardinolų, iš kurių trys italai. Italijos prezidento Sergio Mattarella kvietimu prezidentūros pusryčiuose trečiadienį dalyvavo trys nauji kardinolai, įskaitant Popiežiaus vikarą Romos miestui 64 metų Angelo De Donatis, ir jau minėtojo kardinolo Becciu bendraamžį, Akvilos arkivyskupą septyniasdešimtmetį arkivyskupą Giuseppe Petrocchi.

Prezidento priėmime taip pat dalyvavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, kuris nors ir nėra naujas kardinolas, tačiau neseniai buvo popiežiaus paaukštintas Kardinolų kolegijos sudėtyje, suteikiant kardinolo vyskupo titulą, ir Apaštališkasis nuncijus Italijoje, arkivyskupas Paul Tscherrig, Italijoje akredituoto diplomatinio korpuso dekanas.

Kardinolas Becciu perims Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto pareigas iš kardinolo Angelo Amato rugpjūčio pabaigoje. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 11, 15:58