Paieška

Vatican News
Spaudos konferencija Vatikane Spaudos konferencija Vatikane 

Instrukcija apie pašvęstąsias mergeles mūsų laikų Bažnyčioje

Šventojo Sosto spaudos centre trečiadienį buvo pristatyta Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos instrukcija „Ecclesiae sponsae imago“ apie pašvęstųjų mergelių misiją Bažnyčioje.

Šią kitados Bažnyčios istorijoje gerai žinomą, o vėliau beveik išnykusią skaistybės įžadą duodančių moterų pasauliečių pašaukimo formą, „Ordo virginum“ (mergelių luomą) - 1970 m. atkūrė popiežius Paulius VI.

Kaip sakė spaudos konferencijoje kalbėjęs Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius arkivysk. José Rodríguez Carballo, siūlyti Bažnyčiai šią gyvenimo formą, iš šalies žiūrint gali atrodyti kaip anachronizmas, tačiau iš tiesų tai gyvenimas pasitikint Šventąja Dvasia, kuri skatina moteris rinktis šį daug reikalaujantį, bet žavintį ir prasmingą šventumo siekimo kelią.

Spaudos konferencijoje kalbėjęs Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos prefektas kard. João Braz de Aviz sakė, kad pristatomas dokumentas atsiliepia į Bažnyčioje per paskutiniuosius keletą metų ženkliai padaugėjusį skaičių moterų, kurios renkasi šį pasišventimo kelią. Pasak kardinolo, skaistybės įžadus duodančių pasauliečių skaičiaus augimas – tai visų pirma 2015-asiais visoje Bažnyčioje minėtų Pašvęstojo gyvenimo metų rezultatas.

Instrukcijos „Ecclesiae sponsae imago“ pirmoje dalyje kalbama apie šios pašaukimo rūšies svarbiausius elementus – sekimą Kristumi, jo skaistumu, neturtu ir klusnumu; maldos ir atgailos gyvenimą, gailestingumo darbus,  troškimą „būti artima“ mūsų laikų moterims ir vyrams, ypač tiems, kam labiausiai reikia pagalbos. Antroje dokumento dalyje kalbama apie šios gyvenimo formos vietą vyskupijos kontekste, apie vyskupo atsakomybę, kad kiekviena šią formą pasirinkusi moteris jaustųsi reikalinga savo vietinės dalinės Bažnyčios gyvenime. Trečioji dalis kalba apie pašaukimo atpažinimą, formaciją, apie pasirengimą tarnavimui vietinėje Bažnyčioje. Atsakomybė šioje srityje taip pat suteikiama vietos vyskupui.  (JM / VaticanNews)

2018 liepos 04, 16:02