Paieška

Vatican News
Vizitas Ad limina Vizitas Ad limina   (Vatican Media)

Ugandos vyskupų vizitas Ad limina

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su devyniolika vyskupų iš Ugandos. Kaip paprastai vizitų Ad limina proga, daugiau kaip valandą trukusio susitikimo metu Šventasis Tėvas klausinėjo vyskupus apie jų vadovaujamų vietinių Bažnyčių gyvenimą, dalijosi pastabomis, davė patarimų.

Uganda, vidurio – rytų Afrikos valstybė, užimanti 240 tūkst. kv. km plotą ir turinti apie 37 mln. gyventojų, iki nepriklausomybės paskelbimo 1962 m. buvo britų kolonija. Anglų kalba yra pagrindinė, visą valstybę vienijanti kalba, nors dauguma žmonių tarpusavy bendrauja vietinėmis genčių kalbomis ir dialektais. Apie su Anglija susijusią dalį istorijos liudija ir tai, kad maždaug trečdalis gyventojų yra Anglikonų Bažnyčios nariai. Vis dėlto, didžiausia konfesinė grupė yra katalikai, sudarantys apie pusę šalies gyventojų.

Pirmieji katalikų misionieriai – Baltųjų tėvų kongregacijos nariai – dabartės Ugandos teritoriją pasiekė devynioliktojo amžiaus antroje pusėje. Spartus krikščionybės plitimas susidūrė su tradicinių religijų pasipriešinimu, prasidėjo krikščionių persekiojimai. Nuo 1885 iki 1887 m. buvo nužudyta trys dešimtys vietinių krikščionių – katalikų ir anglikonų, tarp jų ir vietinės genties karaliaus pažas Karolis Luanga. Jis ir kiti katalikai, iš viso 22 Ugandos kankiniai, 1920 m. buvo paskelbti palaimintaisiais, o 1964 m. – šventaisiais. 1969 m. Ugandą aplankęs popiežius Paulius VI pašventino kankiniams dedikuotą šventovę. Ugandą 1993 m. aplankė Jonas Paulius II, o 2015 m. – ir Pranciškus.

Šiuo metu Ugandos Bažnyčios teritorinę struktūrą sudaro 4 arkivyskupijos ir 15 vyskupijų. Jų ganytojai pirmadienį susitiko su popiežiumi. (JM / VaticanNews)

2018 birželio 18, 15:10