Vatican News
Vatikano vėliava Vatikano vėliava 

Prieš 200 metų gimė Popiežiaus himno autorius

Charles Gounod sukūrė „Popiežiškąjį maršą“ pal. Popiežiaus Pijaus XI kunigystės auksinio jubiliejaus proga ir jis pirmą kartą buvo atliktas Vatikane 1869 balandžio 11 d.

Sekmadienį sukanka du šimtai metų nuo žinomo prancūzo kompozitoriaus Charles’o Gounod (1818-1893) gimimo. Kompozitorius, be kitų kūrinių, parašė „Popiežiškąjį maršą“, kuris nuo 1949 metų yra oficialus Vatikano himnas.

Kataliko Charles‘o Gounod „Popiežiškasis maršas“ per 1950 metų Šventuosius metus tapo oficialiu Vatikano himnu. Popiežiaus Pijaus XII potvarkiu pirmą kartą buvo atliktas 1949 metų gruodžio 24d. „Popiežiškasis maršas“, autoriaus vadintas dar ir „Religiniu maršu“, tuomet pakeitė vardą tapdamas „Popiežiškuoju himnu“ ir pakeitė senąjį, kompozitoriaus Vittorino Hallmayrio 1857 metais sukurtą himną.

Gounod sukūrė „Popiežiškąjį maršą“ pal. Popiežiaus Pijaus IX kunigystės auksinio jubiliejaus proga ir jis pirmą kartą buvo atliktas Vatikane 1869 balandžio 11 d. Maršą Šv. Petro bazilikos šventoriuje dalyvaujant minioms žmonių atliko septyni kariniai orkestrai, palydimi tūkstančio balsų choro.

Popiežiaus himnas atliekamas iškilmingiausiomis Vatikano valstybės progomis, iškilmėse, kuriose dalyvauja popiežiaus ir jo atstovai, per Valstybinius vizitus, popiežiaus apaštališkas keliones ir jo legatų oficialius vizitus. (SAK / Vatican News)

Popiežiaus himnas
2018 birželio 16, 14:10