Paieška

Vatican News
2018-03-13 Anniversario Pontificato Papa Francesco Popiežius Pranciškus su migrantais 

Popiežius: keisti požiūrį į migrantus

Migrantai laukia, kad išdrįstume nugriauti patogaus ir tylaus bendrininkavimo mūrą, dėl kurio jei jaučiasi apleisti, kad nukreiptume į juos savo dėmesį, atjautą ir pasiaukojimą.

Migracijos klausimas yra ne skaičiai, bet žmonės, jų istorija, kultūra, jausmai ir lūkesčiai. Migrantai yra mūsų broliai ir seserys, kuriems reikia nuolatinės apsaugos, nepriklausomai nuo jų turimo statuso. Reikia apginti ir apsaugoti jų pamatines teises ir orumą“, parašė popiežius Pranciškus sveikindamas Vatikane ketvirtadienį surengto antrojo Šventojo Sosto ir Meksikos susitikimo apie tarptautinę migraciją dalyvius.

Susitikimas surengtas minit Šventojo Sosto ir Meksikos Jungtinių Valstijų diplomatinių santykių atkūrimo dvidešimt penktąsias metines. Popiežiškosios Mokslų akademijos būstinėje ketvirtadienį įvykusį susitikimą surengė Meksikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Šventojo Sosto Sekretoriatas santykiams su valstybėmis. Sekretoriato vadovas arkivyskupas Paul Gallagher skaitė pranešimą ir perdavė popiežiaus Pranciškaus laišką.

Popiežius rašo, jog jubiliejinė sukaktis yra tinkama proga sustiprinti ir atnaujinti bendradarbiavimo ir įsipareigojimo ryšius siekiant kartu toliau darbuotis dėl stokojančiųjų ir visuomenės atstumtųjų.

Šventasis Tėvas susitikimo dalyviams priminė tarptautinės bendruomenės įsipareigojimus dviejuose svarbiuose procesuose, kuriais siekiama pasirašyti dvi globalines sutartis – vieną dėl pabėgėlių, kitą dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos. Tai padrąsins siekti, kad bendra atsakomybė už globalinę tarptautinę migraciją remtųsi teisingumo, solidarumo ir atjautos vertybėmis.

„Tačiau tam reikalingas mentaliteto pasikeitimas. Turime pereiti nuo požiūrio į kitą kaip grėsmę mūsų patogumams prie pagarbos jam kaip asmeniui, kuris savo gyvenimo patirtimi ir vertybėmis gali daug įnešti ir praturtinti mūsų visuomenę. Todėl pamatinis nusistatymas yra „eiti į susitikimą su kitu, jį priimti, pažinti ir pripažinti“.

Popiežius Pranciškus laiške atkreipė dėmesį ir į migracijos transnacionalinį mastą, kuris viršija daugelio valstybių galimybes ir priemones. Todėl reikia visos tarptautinės bendruomenės pagalbos ieškant atsakymų į dabartinį migracijos fenomeną ir siekiant jį spręsti. Tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbus kiekviename migracijos etape, nuo išvykimo iki atvykimo, kaip ir pagalba sugrįžti ir kelionės metu. Kiekviename iš šių etapų migrantas yra pažeidžiamas, jaučiasi vienas ir atskirtas. Labai svarbu tai suprasti, jei norime konkrečiai ir oriai atsiliepti į šį iššūkį žmonijai.

Paraginęs ginti pamatines migrantų teises ir gerbti šių mūsų brolių ir seserų orumą, Šventasis Tėvas paprašė skirti ypatingą dėmesį migrantams vaikams, jų šeimoms, prekybos žmonėmis aukoms, iškeldintiems dėl karo, stichinių nelaimių ir persekiojimų.

„Jie visi laukia, kad išdrįstume nugriauti patogaus ir tylaus bendrininkavimo mūrą, dėl kurio jaučiasi apleisti, kad nukreiptume į juos savo dėmesį, atjautą ir pasiaukojimą“.

Tęskite darbą, atsiliepdami į šių mūsų brolių šauksmą, prašantį pripažinti juos kaip tokius ir suteikti jiems galimybę gyventi oriai ir taikiai, tokiu būdu ugdant tautų vystymąsi. (SAK / Vatican News)

2018 birželio 14, 14:01