Paieška

Vatican News
Kard. Baldisseri su jaunimu Vatikano spaudos centre Kard. Baldisseri su jaunimu Vatikano spaudos centre 

Nuo atpažinimo iki atsivertimo. Paskelbtas Sinodo jaunimui darbo dokumentas

Antradienio rytą Šventojo Sosto spaudos centre pristatytas rudenį vyksiančio jaunimo reikalams skirto Vyskupų Sinodo darbo dokumentas.

Jaunimui skirta Vyskupų Sinodo asamblėja vyks Vatikane spalio 3-28 dienomis. Jos tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimas“. Darbo dokumento paskelbimas žymi svarbiausios pasirengimų dalies pabaigą. Į būsimų debatų tematiką fiksuojančio dokumento sudarymo procesą buvo įtraukti tūkstančiai jaunų žmonių, pateikę savo siūlymus tiek vietinių Vyskupų konferencijų mastu, tiek asmeniškai atsakydami į klausimyną. Pasirengimų procese dalyvavo ne tik katalikai, bet taip pat kitoms krikščionių konfesijoms, kitoms religijoms atstovavęs, o taip pat netikintis jaunimas. Buvo stengtasi, kad būsimuose Sinodo posėdžiuose, kartu su tuo, kas aktualu Katalikų Bažnyčiai ir jauniems žmonėms save suvokiantiems kaip Bažnyčios narius, būtų plačiai atspindėtos ir bendražmogiškos epochinės problemos, svarbios visam jaunimui.

214 straipsnių, 13 skyrių, 3 dalys

Antradienį pristatytą Sinodo darbo dokumentą sudaro 214 teminių straipsnių, suskirstytų į trylika skyrių ir tris dalis. Pirmasis skyrius pavadintas „Atpažinti“. Jame kalbama apie dabartinę jaunimo situaciją ir Bažnyčios pastangas būti su ja susipažinusiai, apie jaunimo gyvenimą ir kalbą, apie antropologinius ir kultūrinius iššūkius, apie egzistencinius ir ekonominius gyvenimo paribius, apie norą susiklabėti su jaunimu ir susikalbėjimo su jaunimu sunkumus. Antrasis skyrius, pavadintas „Suprasti“, kalba apie jaunystę kaip palaimintą, vilčių kupiną žmogaus gyvenimo metą, apie ugdymą, pašaukimo atpažinimą, būtinumą palydėti jaunimą. Trečiojo skyriaus pavadinimas „Pasirinkti“. Jame susitelkta ties krikščionišku pašaukimu, vykdomu tikėjimo, tikinčiųjų bendruomenės gyvenimo kontekste.

Dokumento pristatymas

Šventojo Sosto spaudos centre antradienio vykusioje Sinodo darbo dokumento pristatymo konferencijoje pagrindinis kalbėtojas buvo Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius kard. Lorenzo Baldisseri. Kalbėjo ir keli jo bendradarbiai, dalyvavę rengiant šį dokumentą.

Sinodas visų pirma nori priminti visai Bažnyčiai jos labai svarbią ir privalomą pareigą palydėti jaunimą – kiekvieną jauną žmogų, nė vieno neišskiriant – link džiaugsmo ir laimės, - kalbėjo kardinolas Baldisseri antradienio rytą vykusioje spaudos konferencijoje. Antra, jei Bažnyčiai rimtai vykdys šią misiją, ji pati atjaunės, atnaujins savo jaunatvišką dinamiškumą. Trečias kardinolo paminėtas jaunimui skirto Sinodo tikslas – šia proga Bažnyčia taip pat dar kartą pasigilins į tai kas yra pašaukimas, pasvarstys kaip ji pati šiandien turėtų vykdyti savo pašaukimą būti dabartinio pasaulio siela, šviesa, druska ir ragu.

Vienas pagrindinių būsimo Sinodo asamblėjos raktažodžių bus „atpažinimas“, „įžvalga“. Šio metodo laikytasi ir pasirengimų darbuose, taip pat ir visame procese, kurį dabar vainikuoja būsimos Vyskupų Sinodo asamblėjos darbo dokumento paskelbimas.

Atpažinti

Pirmasis šio įžvalgos proceso žingsnis darbo dokumente išreikštas žodžiu „atpažinti“. Pasak kardinolo, čia savaime ateina į galvą Emauso įvykis – mokiniams atsivėrė akys ir jie atpažino prisikėlusį Viešpatį. Savaime suprantama, kad „atpažinti“ tai kur kas daugiau negu paprasčiausiai matyti. Atpažinti – tai leisti, kad mumyse apsigyventų Dievo malonė ir kad mes galėtume žiūrėti mokinio žvilgsniu, kad ne tik akimis matytume mus supančią tikrovę, bet ir jaustume ją širdimi, kad suprastume ją iš gailestingumo perspektyvos.

Suprasti

Antrasis šio Sinodinį įžvalgos procesą išreiškiantis žodis – tai „suprasti“, „interpretuoti“. Tikrovė konkretesnė už idėją, tačiau be idėjų pati tikrovė mums nieko nesakytų. Reikalinga tam tikra vertybių skalė, kad galėtume suprasti ir įvertinti viską kas mus supa. Savo pašaukimą Bažnyčioje pasaulyje turime suvokti biblinėje ir antropologinėje, teologinėje ir ekleziologinėje, pedagoginėje ir dvasinėje perspektyvose. Idėjos suteikia šviesos, duoda aiškumo, atriša mazgus, padeda įveikti fragmentiškumą, padeda turėti integralią, simfoninę viziją.

Pasirinkti

Trečiasis įžvalgos proceso elementas – tai suvokimas, kad turime rinktis. Atpažinę ir supratę pereiname prie rimčiausio ir atsakingiausio momento – turime priimti drąsų ir toliaregį sprendimą. Dažnai atpažinimo procese gresia pavojus užplaukti ant seklumos, pasilikti nesibaigiančių diskusijų stadijoje ir nepasiekti rezultatų, nepriimti konkrečių, praktinių ir pranašiškų sprendimų. Štai dėl ko svarbu nueiti visą įžvalgos proceso kelią, surasti bendrą kalbą, kuri mus nuvestų nuo atpažinimo iki konkrečių pastoracinių sprendimų, iki tikro atsivertimo.  (JM / VaticanNews)

2018 birželio 19, 14:14